Her arbeider vi

Her arbeider vi

Du er her: Hjem | Her arbeider vi

Her arbeider vi

En utvidet og kompleks borgerkrig i Syria har resultert i en stor humanitær krise. Dette har påvirket flere omkringliggende nasjoner og resulterte i forflytning av rundt 11 millioner mennesker. Over halvparten av disse er barn. Mer enn 4 millioner mennesker søker ly i ulike naboland, mens mange flere risikerer livet i overfylte båter over Middelhavet for å søke trygghet i Europa.

Omkring 11 millioner mennesker på flukt – over halvparten er barn.

Noe som kompliserer situasjonen er kampen for kontroll av territorium i Irak og Syria. IS, en terroristisk militant gruppe, styres av en konservativ retning i islam, kjent som et kalifat. De alvorlige og vidtrekkende menneskerettighetsbruddene begått av IS og andre grupper som er involvert i konflikten i Syria og Irak, gjør at millioner av mennesker har behov for humanitær hjelp. På grunn av konfliktens art og ustabiliteten i denne brutale krigen, er det svært vanskelig å nå fram til de fordrevne menneskene i enkelte områder.

6.1 millioner  mennesker er internt fordrevet i Syria

3.9 millioner mennesker er internt fordrevet i Irak

80 % av befolkningen i Syria lever nå i fattigdom

 

I over 60 år har befolkningen i Myanmar (Burma) lidd under en brutal borgerkrig. Den langvarige konflikten har fratatt befolkningen muligheten til å leve frie, fullverdige liv. Store deler av delstatene er underutviklet med tanke på helsetjenester, utdanningstilbud og landbruket. 

Diktaturet opphørte offisielt i 2011, og Myanmar gikk over til en sivil regjering. På valgdagen 8. november 2015 tok Nasjonalligaen for Demokrati (NLD), med fredsprisvinneren Aung San Suu i spissen, ca. 80 % av de ledige plassene i parlamentet. En stor valgseier over de andre partiene, inkludert hærens politiske fløy og Union Solidarity and Development Partiet (USDP). Men for å kunne opprettholde tilstedeværelse i parlamentet, har militæret tidligere ved grunnlovsendring forbeholdt 25 % av de parlamentariske plassene til eget parti, noe som i praksis gir dem vetorett over alle grunnlovsforslag. Myanmars befolkning er på omkring 50 millioner innbyggere.

640.000 internt fordrevne mennesker

1,3 millioner statsløse Rohingya. Omkring 700.000 har nå flyktet ut av Myanmar. 

Ca 82,2 % uten videregående opplæring

Delstaten Kachin

Partners har bistått med nødhjelp til delstaten Kachin siden konflikten med det militære i Myanmar startet i juni 2011. Konflikten sendte da over 100.000 mennesker på flukt, mange av disse er fortsatt på flukt eller må ofte flytte på seg. I tillegg til å gi akutt nødhjelp som mat, husly, klær og medisiner, har vi inngått samarbeid med lokale organisasjoner for å etablere bærekraftige gårder og nettverk for samfunnsoppbygging.

Delstaten Karen

Tiår med konflikt mellom det militære i Myanmar og væpnede motstandsgrupper, har ført til intern fortrenging av hundretusener av mennesker i delstaten Karen, og i over 20 år har Partners vært der for å gi livreddende nødhjelp. Etter våpenhvileavtalen i 2012 har den aktive konflikten blitt betydelig redusert. Konsekvensene som tiår med borgerkrig har hatt på jordbruket og tilgangen til helsetjenester har etterlatt mange mennesker i nød, utsatt for alvorlig matmangel og sykdomsutbrudd.

Delstaten Rakhine

I mai 2012, brøt sekterisk vold ut i delstaten Rakhine, mellom buddhistiske Rakhine-innbyggere og muslimske Rohingya. Rohingya-folket er rettsløse i Myanmar. De ble fratatt statsborgerskapet etter et grunnlovsvedtak i 1982, og de demokratisk valgte styresmaktene vil heller ikke anerkjenne folkegruppen som statsborgere i landet.

Rundt 150 000 mennesker er fortsatt på flukt i eget land i og rundt Sittwe og Maungdaw. Det å få tilgang til å hjelpe dette fordrevne folkeslaget har vært utfordrende. Forholdene har blitt så uutholdelige at tusenvis velger å flykte fra undertrykkelsen. Deres eneste håp er å velge livsfarlige båtreiser i hendene på menneskesmuglere, bare for å komme til Thailand eller Malaysia der de blir utsatt for ytterligere menneskerettighetsbrudd.

Fra august 2017 har over 700.000 Rohingya flyktet til Bangladesh på grunn av voldsom økning i volden i Myanmar. FN omtaler det som skjer mot Rohingyafolket i Myanmar som etnisk rensning. Partners arbeider med nødhjelp til Rohingya-flyktningene i Bangladesh.

Delstaten Shan

Pågående militære sammenstøt mellom militæret i Myanmar og etniske motstandsgrupper, har ført til at mange uskyldige barn og deres familier har måtte flykte fra sine hjem nord i delstaten Shan. Ved hjelp av etablerte nettverk, utviklet gjennom vårt prosjekt «Bærekraftige skoler», har Partners vært i stand til å gi livreddende matforsyninger. Tilgang til helsetjenester og utdanning er fortsatt en bekymring for disse fordrevne menneskene. Partners driver opplæring av helsearbeidere fra delstaten Shan og etter fullført opplæring drar helsearbeiderne tilbake til landsbyene sine. Her hjelper de folket sitt og videreformidler kunnskapen de har fått.

Nabolandet Thailand er en av Myanmars største handelspartnere, og har også fått føle på den pågående konflikten. Selv om Thailand er en av Sørøst-Asias største suksesshistorier, er det langt fra enkelt for dem som ankommer landet som flyktninger fra Myanmar. Mange opplever undertrykkelse og andre vanskeligheter, og lever også i stor fattigdom.

Da den burmesiske hæren systematisk angrep landsbyer i Øst-Burma på åttitallet flyktet flere hundretusen fra hjemmene sine. De fleste av disse endte opp i flyktningleirer på grensen mellom Thailand og Myanmar. Selv om Thailand ikke har signert FNs Flyktningkonvensjon har de tillatt disse menneskene å bo i leirer på thailandsk jord. Ansvaret for å drive disse leirene har imidlertid falt på internasjonale hjelpeorganisasjoner.

2,3 millioner fremmedarbeidere fra Myanmar til Thailand

Det antas at det er så mange som 3,5 millioner fremmedarbeidere i Thailand. Av disse, kommer hele 2,3 millioner fra Myanmar. Barn av disse arbeiderne er spesielt utsatt for menneskehandel. Rapporter og anklager om menneskehandel, slaveri og forferdelige brudd på menneskerettighetene gjorde at USAs State Department ga Thailand den laveste status (Tier 3) da de utga sin rapport om menneskehandel i 2014.

Partners driver ulike programmer i Thailand som:

  • Omsorgshjem (internatskoler)
  • Ulike undervisningstilbud
  • Tilbud om helsetjenester
  • Støttetjenester til flyktninger i flyktningleirene
  • Støtte til fremmedarbeidere fra Myanmar

Norge har mottatt FNs kvoteflyktninger fra flyktningeleirer i Thailand. Mange av disse bor i Oslo og Trøndelag

Syria

6.1 millioner mennesker er internt fordrevet i Syria

80 % av befolkningen i Syria lever nå i fattigdom

Irak

3.9 millioner mennesker er internt fordrevet i Irak

Myanmar

640.000 internt fordrevne mennesker

1,3 millioner statsløse Rohingya

82,2 % uten videregående opplæring

Thailand

2,3 millioner fremmedarbeidere fra Myanmar til Thailand

Bangladesh

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 58
7634 Frosta
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 91793095
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for krig og konflikt.

Copyright  Partners Norge 2017  |  Personvernserklæring  |