Julekampanjen 2017 handler om de mest sårbare; barna og de som ikke får annen hjelp. Vi håper du vil være med og støtte arbeidet vårt blant disse gruppene.

SUNNE BARN

I enkelte områder i Øst-Myanmar dør en av syv barn før de fyller 5 år. Veksthemninger blant barn svært utbredt som følge av kronisk underernæring. Hovedårsakene er mangel på kunnskap og helsetilbud. Partners støtter og driver helseprosjekter som har som mål å endre på denne situasjonen, og som kan forhindre at barn dør eller utvikler veksthemninger. Opplæring av helsearbeidere og mobile klinikker er to av disse prosjektene.

I store deler av landet er infrastrukturen svært begrenset og helsetjenestene dekker bare større byer og tettsteder. I fjellområder og avsidesliggende områder, hvor majoriteten av befolkningen bor, lever folk i enkle bambushytter uten elektrisitet, innlagt vann eller sanitærforhold. Hundretusenvis av mennesker lever uten tilgang til et helsetilbud. I disse områdene holder de syke seg hjemme og blir pleiet av familiemedlemmer som har liten kunnskap om helseomsorg.

HELSEARBEIDERE

Gjennom opplæring av helsearbeidere gir vi mennesker fra Shan, Karen og Rohingya mulighet til å tilby grunnleggende helsetjenester til mennesker i avsidesliggende landsbyer. Opplæringen er delt opp i en basisopplæring, med mulighet for mer avansert opplæring i etterkant.

En av hovedoppgavene helsearbeiderne har etter endt opplæring, og etter at de er kommet tilbake til hjemstedet sitt, er å gi helseopplæring i lokalsamfunnet. De kan også bistå med råd og bistand ved de mest vanlige sykdommene, og sende folk videre ved alvorlige sykdommer. Dette fører til at flere får hjelp på et tidligere tidspunkt, noe som igjen redder liv.

MOBILE KLINIKKER

I delstaten Karen bidrar Partners ved å tilby helsetjenester til over 32.000 mennesker per år ved hjelp av mobile helseklinikker. Hver klinikk behandler anslagsvis mellom 3.000 og 5.000 pasienter hvert år, alt etter befolkningstettheten. Disse lider av ulike sykdommer som for eksempel malaria, anemi, luftveisinfeksjoner, parasitter og diaré.

Klinikkene er drevet av lokale organisasjoner. Partners støtter klinikkene med medisin og medisinsk utstyr, opplæringsprogram for personell på klinikkene og med å kvalitetssikre teamene av sykepleiere og leger. Klinikkene er mobile og kan flyttes på kort varsel, og personell ved klinikkene drar ut i avsidesliggende områder og tilbyr helsetjenester.

 

EN ESKE MED MAT

Et viktig prinsipp for Partners er å tilby hjelp til mennesker som ikke får hjelp av noen andre. Både i Bangladesh og Midtøsten er det store hjelpeorganisasjoner som gjør et viktig arbeid, men det er likevel store grupper mennesker som av ulike årsaker ikke mottar hjelp. Disse menneskene, de mest sårbare, ønsker Partners å gi nødhjelp til. Vi ønsker å vise at de er sett, og å gi de et håp for fremtiden.

ROHINGYA

I hånden sin holder gutten på bildet et rasjonskort fra Partners, som han kan bytte inn mot blant annet mat. Partners har delt ut rasjoner, telt og medisiner til Rohingya-flyktninger helt siden den humanitære krisen oppsto. Partners har også boret brønner i flyktningeleirene i Bangladesh slik at menneskene der får rent drikkevann. Vi har satt opp toaletter slik at sanitærforholdene blir bedret.

Årsaken til at Partners kunne være operativ på kort varsel er fordi vi allerede har arbeidet med Rohingya-folket i over 5 år, både i Myanmar og Bangladesh. Krisen er enorm, langt over en halv million har flyktet fra det FN kaller et folkemord i Myanmar.

MIDTØSTEN

Det viktigste når du er på flukt i 40 graders varme, er tilgang på vann. Partners har det siste året vært i stand til å dele ut nødhjelp,som blant annet vann, mat, melkepulver til spedbarn, til de som nylig er frigjort fra eller har flyktet fra IS. Jenta på dette bildet har nylig fått sårt nødvendig utdeling av vann.

Behovet for nødhjelp, tilgang til helsetjenester og utdanningsmuligheter er enormt blant både internt fordrevne i Syria og Irak, og menneskene som har flyktet til nabolandene. Partners arbeider for at disse menneskene skal i første omgang få hjelp til å overleve, og å få håp og mulighet til en lysere fremtid.

Gi din julegave her:
Gavekonto 1503.23.62483 eller vipps til Partners Norge 10766
Merk gaven «En eske med mat» eller «Sunne barn»