Bistandsprosjekter

Bistandsprosjekter

Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Bistandsprosjekter

Partners arbeider med å sette familier og lokalsamfunn i stand til å forsørge seg selv. Ved å hjelpe lokalsamfunn og støtte familier, investerer vi i grunnleggende behov for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse. Vi fokuserer på bærekraftig utvikling.

Vi tar initiativ til blant annet:

Bærekraftige landbruksprosjekter og husdyrhold

Utdanningsprosjekter

Utdanning av helsearbeidere og utvikling av lokale helseprogram

Bærekraftige prosjekter for småbedrifter

Les mer om våre prosjekter her

Med fokus på helse

Bærekraftig landbruk

Veveprosjektet

Omsorg for unge flyktninger

Migranter i Thailand

Skoleprosjekter

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 58
7634 Frosta
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 91793095
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for krig og konflikt.

Copyright  Partners Norge 2017  |  Personvernserklæring  |