Vil du være med og arbeide for vår visjon om frie fullverdige liv til barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse?

Arbeidsgiver: Stiftelsen Partners Norge
Stillingstittel: Kommunikasjonsmedarbeider
Arbeidssted: Norge
Frist: Løpende søknadsfrist
Varighet: 1 år

Stiftelsen Partners Norge er en nødhjelps- og bistandsorganisasjon som ble stiftet 22. juli 2002. Partners Norge sine 2 ansatte arbeider i dag fra hjemmekontor i henholdsvis Levanger og Frosta i Trøndelag fylke. Organisasjonens aktiviteter er i dag informasjons- og innsamlingsarbeid sammen med skoler, organisasjoner og menigheter. Partners Norge arbeider også selvstendig med innsamlingsaktiviteter i form av gjennomføring og deltakelse på arrangementer.

Stiftelsen Partners Norge søker en kreativ kommunikasjonsmedarbeider til å delta i design av materiell, redigere videoer og eventuelle andre kommunikasjonsoppgaver.

Partners Norge har som prinsipp at majoriteten av våre innsamlede midler skal gå til vårt formål. Per dags dato har vi derfor ikke anledning til å tilby en lønnet stilling. Den som tiltrer stillingen vil få verdifull erfaring, og en attest til sin CV. Stillingen er foreløpig ettårig. Dersom Stiftelsen Partners Norge i fremtiden har økonomisk mulighet, vil en tilsvarende lønnet stilling bli lyst ut. Den som da har arbeidet som frivillig vil da være en sterk konkurrent til denne stillingen.

Arbeidsoppgaver
• Grafisk design av vårt materiell.
• Redigering av videomateriell, skape nye videoer med det materiell vi får fra internasjonalt kommunikasjonsteam, lage videoer ut fra eget materiell i Norge.
• Eventuelt et ansvar for å følge opp kommunikasjon på sosiale medier.
• Andre oppgaver etter avtale.

Kvalifikasjoner
• Kompetanse innen Indesign, Premiere Pro og andre tilsvarende Adobe programmer.
• Erfaring med filming med digitale speilreflekskameraer.
• Evne til å formidle komplekse visuelle meldinger på en engasjerende måte.
• Erfaring med Final Cut Pro, Adobe videoredigeringsverktøy eller tilsvarende programvare.
• Kompetanse innen bruk av sosiale medier.

Vedkommende som blir ansatt må kunne identifisere seg med organisasjonens verdigrunnlag.

Egenskaper
• Du har gode samarbeidsevner, er initiativrik og selvstendig.
• Du er fleksibel og serviceinnstilt.
• Du lar deg ikke skremme av høyt tempo og raske omstillinger.
• Interesse for menneskerettigheter, rettferdighet, kommunikasjon, markedsføring og ideell innsamling.
• Gode skriftlige kommunikasjonsegenskapet
• Erfaring fra lignende arbeid vil være en fordel

Vi tilbyr
Vi kan tilby et spennende arbeid som bidrar til å gi nødhjelp, helsetjenester, skoler og lignende til barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse. Vedkommende vil arbeide tett sammen med daglig leder i Norge, og et internasjonalt kommunikasjonsteam i Partners Relief & Development. Det kan være aktuelt å sende vedkommende på en reise til landene der vi arbeider for å besøke nødhjelps- og bistandsprosjekter, og å bli kjent med det internasjonale teamet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos daglig leder Anne Sofie A. Elgseter, annesofie.elgseter@partners.ngo, mob. 91793095.

Søknad og CV sendes til annesofie.elgseter@partners.ngo.

Om arbeidsgiveren
Partners Norge arbeider nasjonalt med informasjons- og innsamlingsarbeid, og overfører årlig midler til drift av prosjekter som gjennomføres av Partners Relief & Development.

Partners Norge er medlem av den internasjonale organisasjonen Partners Relief & Development International (PRAD). PRAD har medlemsorganisasjoner i USA, Canada, Australia, Storbritannia, New Zealand og Thailand, i tillegg til Norge. PRAD gjennomfører prosjekter innen nødhjelp og bistand i Myanmar, Thailand, Syria og Irak. Arbeidet blir administrert fra Thailand, og er organisert i ulike prosjekter med egne delbudsjetter og rapporter. PRAD har i dag bistands- og nødhjelpsprosjekter i Thailand, Myanmar, Bangladesh, Syria, Irak og Jemen. Les mer om organisasjonen på partnersnorge.no.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyrå, annonsører og lignende.