Betydningen av likestilling i vårt arbeid

Betydningen av likestilling i vårt arbeid

Likestilling mellom kjønn er et tema som har betydning i alle regionene vi jobber i. Derfor er det viktig at vi fremmer likestilling mellom kjønnene i alle aspekter av arbeidet vårt. Kvinner er halvparten av verdens befolkning, men har likevel store ulikheter, særlig...