Gjennom hurtig respons i kriser har Partners utviklet en dyp tillit i konfliktpregede samfunn i flere deler av verden. Den tilliten bygger også på at vi forsøker å se hvert enkelt menneske i deres situasjonen. Vår tilnærming har ført til varige relasjoner som er grunnleggende for å bygge opp samfunnene gjennom bærekraftige utvikling.

Vår nye logo kommuniserer relasjonene vi bygger i arbeidet vårt. Fargene i «P» -ikonet symboliserer disse relasjonene. De tre fargene er faktisk to farger som produserer en tredje: Gult er vårt internasjonale team. Rødt er dere som er våre støttespillere. I midten oppstår Rosa. Rosa representerer at vi, teamet og støttespillerne, sammen kan skape forandring.

Vi skaper forandring i menneskers liv, mennesker får nytt håp, en bedre fremtid og de vet at de er elsket og ikke glemt.

Dette er verdier som står sentralt i vårt arbeid:

Gå. Raskt. Handling.
Strategisk.
Tillit. Relasjoner.
Fremtidsfokusert.
Barn og familier.

Vi håper at dere, våre givere og støttespillere i Norge, også vil gjenkjenne disse verdiene i det Partners gjør.

Tusen takk for at dere står sammen med barn og familier som er ofre for konflikt og undertrykkelse!