Utdanning blant Karen-folket

Utdanning blant Karen-folket

Hvert halvår kommer det rapporter fra prosjektene vi i Partners er involverte i.

I denne artikkelen skal vi gi et innblikk i utdanningsprosjektene våre blant Karen-folket, og hva vi har gjort der i perioden januar til juni 2021.

I Partners Norge er vi så heldige at vi får samarbeidet med skoler som Nidarvoll barneskole, Inderøy videregående og Universitetet i Stavanger som er direkte med på å støtte noen disse prosjektene.

 

Hvor er vi?

Prosjektområder:

  • Karen-staten, Myanmar
  • Langs grensen mellom Thailand og Myanmar
  • Mae Sot, Thailand

 

Utdanning blant Karen-folket

Hvorfor er vi der?

  • De tidligere og nåværende politiske, sosiale og økonomiske vanskelighetene hos lokalsamfunnene i Karen-staten, har gjort at de har en begrenset mulighet til å gi støtte til lærere, studenter og skoler. Heller ikke før militærkuppet sørget myndighetene i Myanmar for noen form for støtte.
  • Faktorer som dårlig helse, matmangel, sikkerhetsutfordringer og fattigdom har ført til en lav oppmøteprosent på skolene og dårlige resultater blant studenter.
  • Mange studenter må gå på utrygge veier for å komme seg til skolen, for det finnes fortsatt landminer der. I løpet av flere tiår med uro i Karen-staten har også mange skoler blitt ødelagte.
  • Etter at myndighetene i Thailand bestemte at flyktninger som bor i leirene langs grensen til Myanmar skal returneres til hjemlandet, er det stort behov for å sørge for utdanningsmuligheter for barna som blir flyttet fra flyktningeleirer i Thailand til landsbyer i Karen-staten.

Mange skoler i Myanmar har måttet stenge, eller de har blitt ødelagte, og barns tilgang til utdanning har blitt avbrutt. Dette er fordi familier i Myanmar har blitt tvunget til å flykte fra juntaen. Som et resultat av dette, har internathjemmene våre fått flere studenter, fordi hundrevis av barn og unge voksne leter etter et trygt sted å fortsette utdanningen sin.

 

Hva har vi gjort?

Studenter ved CARE-skolen mottar hygieneprodukter og munnbind

Totalt 2453 mennesker fikk direkte hjelp mellom januar og juni i 2021.

Totalt 2279 studenter, hvorav 2001 av dem var barn, fikk hjelp mellom januar og juni 2021.

 

Utdanningsprosjektene blant Karen-folket består av seks delprosjekter:
- CARE-prosjektet
- SAFE-prosjektet
- Community School Support-prosjektet
- Early Childhood-prosjektet
- Bible School Support-prosjektet
- GED-prosjektet

 

Nedenfor kan du lese mer om dem:
 

Utdanning blant Karen-folket
 

CARE-prosjektet (Medmenneskelighet og støtte til utdanning blant flyktninger):

CARE-prosjektet sørger for at barn har et trygt sted å være ved fire internathjem i Mae La flyktningeleir på grensen mellom Myanmar og Thailand. Barna ved disse internathjemmene er enten foreldreløse, eller har ikke familie i flyktningeleiren. Vi sørger at internathjemmene får månedlig økonomisk støtte, slik at de kan kjøpe næringsrik mat og nødvendig utstyr til barna og omsorgspersonene som bor der og passer på dem. I tillegg betaler vi subsidier til disse omsorgspersonene månedlig.

SAFE-prosjektet (Bærekraftig jordbruk for utdanning):

Partners støtter seks internathjem fordelt på tre distrikter i Karen-staten, Myanmar. SAFE-programmet administreres fra Mae Sots feltkontor og det gis støtte til internathjemmene for å dekke måltider, varme klær, dyner, myggnettinger, hygieneutstyr for kvinner, og andre hygienepakker. Vi tilbyr opplæring i husdyrdrift, organisk jordbruk og personlig økonomi. Prosjektet tar sikte på å lære deltakerne hvordan de kan skape en bærekraftig inntekt som vil møte behovene til internathjemmene.

Community School Support-prosjektet:

Som en del av Community School-prosjektet, har Partners bidratt til å få gjennomført avgangseksamener og å renovere skoler i Karen, gjennom samarbeid med KECD. På grunn av pandemien og den interne konflikten i Myanmar har ikke Partners hatt mulighet til å gjennomføre opplæring av lærere som planlagt. Vi forsøker hvert år å videreutdanne lærere i undervisningsfag og undervisningsmetoder.

Early Childhood-prosjektet:

Early Childhood-prosjektet består av fire travle barnehager i tre distrikter i Karen, Myanmar. Den økonomiske støtten fra Partners dekker barnehagenes utgifter til måltider, utstyr, hygieneartikler og barnehagelærernes lønninger. Partners har også åpnet en liten butikk som bidrar til langsiktig støtte til en av barnehagene.

Bible School Support-prosjektet:

Som en del av dette prosjektet er fire bibelskoler åpne for studenter i karenske flyktningeleirer langs grensen mellom Thailand og Myanmar. Bible School Support-prosjektet sørger for økonomisk støtte til vedlikeholdsutgifter, mat og kjøkkenutstyr til studentene. I 2021 fullførte 36 studenter studier ved de fire bibelskolene. Noen av studentene dro tilbake til Myanmar for å jobbe som lærere, mens andre har tjeneste i kirkene i lokalsamfunnene sine.

General Education Development-prosjektet (GED):

General Education Development-programmet (GED) tilbyr muligheter til utdanning for marginaliserte studenter i flyktningeleirer langs grensen mellom Thailand og Myanmar, og i Karen. Programmet er tiltenkt studenter som ikke får tilgang til høyere utdanning eller videreutdanning. Gjennom samarbeid mellom Partners, KECD og KRCEE, ruster programmet studenter til å bestå den offisielle GED-testen. I løpet av programmet sørger Partners for muligheten til utdanning, samt støtte til mat, hygienepakker, førstehjelp, boligressurser, studiemateriell, frivillige lærere og stipender til lærere.

Elever feirer bursdag ved en CARE-skole

Ditt bidrag

Til tross for pandemien og det voldelige militærkuppet har vi det siste året sett elever og lærere vise en utrolig utholdenhet og tappert mot. Selv om elever har vært tvunget til å flykte inn i jungelen, har de fortsatt undervisningen der. Der det har vært mulig har midlertidige skolebygninger blitt bygget slik at elevene får fortsette å lære. Vi er imponerte over hvilket håp de har vist midt i håpløse omstendigheter. Samtidig er vi takknemlige for støtten du har gitt for at disse barna skal få tilgang til utdanning.

Tusen takk!

 

 

 

Powered by Cornerstone