Mens kriser og hjelpearbeid får stor oppmerksomhet fra media er utviklingsarbeid noe som skjer bak kulissene. Etter at en nødssituasjon er avsluttet løfter bærekraftig utviklingsarbeid opp igjen samfunnene og bygger samfunnsstrukturer som varer.

Partners er grunnlagt på ideen om bærekraftig utvikling som det endelige målet. Ikke bare hjelper vi barn og familier i tider med presserende behov, men vi arbeider sammen med disse samfunnene når de i etterkant bygger en mer håpefull og bærekraftig fremtid. Dette arbeidet er like viktig som de presserende behovene som oppstår i kriser.

Når vi snakker om «bærekraft» i prosjektene våre, snakker vi om partnerskap med etniske samfunn for å bygge prosjekter som gir lokalbefolkningen langsiktighet. Et slikt prosjekt er Karen Bærekraftige skoler prosjektet.

 

Et bærekraftig skole-marked i delstaten Karen, Myanmar.

I delstaten Karen i Myanmar risikerer studenter i lokalsamfunn som er preget av konflikt å miste sine utdanningsmuligheter på grunn av underfinansiering og at skoler stenger. Utdanning bidrar til en betydelig redusert risiko for utnyttelse, sult og fattigdom.

I Myanmar går bare 20 prosent av barna i alderen 3-5 år på førskolen. 1 av 5 barn i alderen 6-10 år er ute av skolen, og bare 30 prosent av barna er i skolen ved en alder av 17 år (UNICEF). Å holde skolene åpne og finansiert er avgjørende for å lukke dette gapet.

Karen bærekraftige skoler-prosjektet samarbeider med lokale skoler i hele delstaten Karen for å bidra til å utvikle inntektsgivende virksomhet tilknyttet skolen. Disse virksomhetene gir finansiering til skolen og lar flere studenter få tilgang til utdanning.Disse prosjektene er blant annet små gårder, dyrehold og skolemarkeder. Frivillige gir av sin tid og krefter til å drive disse prosjektene som genererer inntekt til skolen.

Gaw Mu Der High School

Naw Ree Na er historielærer på en av Karen bærekraftige skoler, Gaw Mu Der High School. Partners hjalp skolen med finansiell støtte til å starte tre bærekraftige prosjekter: et minimarked, en kardemommeplantehage og et dyreholdsprogram. Disse prosjektene drives av samfunnet for å holde skolen godt finansiert.

«Vi må delta og jobbe sammen som et fellesskap, fordi dette ikke er for den enkelte; dette tilhører skolen … Jeg føler meg også veldig glad fordi jeg kan se at elevene og mange barn virkelig trenger utdannelse. Dette får meg til å føle meg veldig beæret over at jeg kan være læreren deres.

Når det er på tide å høste kardemommeplantene, trår alle elevene og lærerne til for å støtte skolen deres:
“Når dette bærekraftige programmet trenger lærere eller studenter vil vi hjelpe til så mye vi kan. Jeg er glad for å gjøre denne jobben og tjene samfunnet vårt.”

 

Bærekraft er nøkkelen

For prosjekter som disse er bærekraft nøkkelen. Når Gaw Mu Der High School har en sunn og god finansiering, kan de også begynne å hjelpe andre skoler med å bli bærekraftige. Bærekraftig inntekt er gaven som fortsetter å gi.

«Vi vil dele erfaringene vi lærer av dette bærekraftige programmet til andre samfunn eller skoler som ikke er startet ennå. Vi er alle takknemlige for individuelle støttespillere og organisasjonene som ga oss støtte til å starte dette bærekraftige programmet.»

Midt i de oppsiktsvekkende overskriftene om nødsituasjoner og katastrofer, bygger det stille og konsekvente utviklingsarbeidet kontinuerlig opp lokalsamfunn og driver neste generasjon fremover. Bærekraftige skoler-prosjektet hjelper Karen-studenter, foreldre og medlemmer av samfunnet til å finansiere sine egne skoler og gi neste generasjon den utdannelsen de trenger for å trives og lykkes.

 

  • Les mer om våre skoleprosjekter her: https://partnersnorge.no/project/skoleprosjekter/
  • Bli fast giver til våre skoleprosjekter: Bli fast giver