Likestilling mellom kjønn er et tema som har betydning i alle regionene vi jobber i. Derfor er det viktig at vi fremmer likestilling mellom kjønnene i alle aspekter av arbeidet vårt. Kvinner er halvparten av verdens befolkning, men har likevel store ulikheter, særlig i områder som er berørt av konflikt og undertrykkelse.

 

Noen fakta om global kjønnsulikhet:

  • I gjennomsnitt gjør kvinner om lag 43 prosent av jordbruksarbeidet i utviklingsland. Hvis disse kvinnene hadde samme tilgang til ressurser som menn, ville økningen i avlingene redusert antall sultne mennesker globalt med 12 til 17 prosent.
  • Kvinner utgjør mer enn to tredjedeler av verdens 796 millioner analfabeter.
  • Det anslås at 60 prosent av verdens permanent sultende mennesker er kvinner og jenter.

(FN Kvinner)

Kvinner nektes rutinemessig tilgang til utdanning, helsetjenester og rettferdige og like arbeidsmuligheter. Rundt om i verden går 132 millioner jenter ikke på skolen. Kvinner er mål for sexhandel og er uforholdsmessig sårbare for utnyttelse, ettersom mange land mangler likestillingslover. Det er mer enn 4 millioner ofre for sexhandel globalt, og 99% er kvinner og jenter.

Videre er det vist at å inkludere kvinner i utdanning og økonomi øker befolkningens velferd som helhet betydelig. Utdannede kvinner er mindre sårbare for vold og utnyttelse.

Når kvinners inntekt øker, er det mer sannsynlig at barn har bedre utdanning, helsetjenester og ernæring.

En interseksjonell tilnærming til likestilling er avgjørende for å oppnå rettferdighet for menneskene vi jobber med. Noen av Partners ‘prosjekter er spesielt rettet mot å fremme likestilling.

 

Prosjekter rettet mot likestilling

Intertwine er et økonomisk prosjekt som hjelper etniske Karen-kvinner til å oppnå en rettferdig lønn når de vever tekstiler med tradisjonell design. Tekstilene blir sydd til vakre produkter av et team av kvinner ved sy-senterne våre. Kvinner trives når de får muligheter til å jobbe i et oppmuntrende miljø for rettferdig lønn. Mange av kvinnene i Intertwine har barn som drar nytte av pengene de tjener, og de kan oppdra en ny generasjon med tilstrekkelig utdanning og muligheter. Overskuddet av prosjektet benyttes til å gi nye kvinner opplæring i sying og veving.

Frihet. Mensen. er et prosjekt som fokuserer på å endre fattigdomseffekten som kvinners menstruasjonsperiode har i Sørøst-Asia og Midtøsten. «Frihet. Mensen.» refererer til omstendigheter der kvinner og jenter mangler tilgang til utdannelse i menstruasjonshygiene, hygieneprodukter og sanitærfasiliteter. Kvinner går glipp av arbeid, utdanning og fellesskap fordi det er forventet at de isolerer seg en uke hver måned. Ved å tilby utdanning og gjenbrukbare bind, kan vi bidra til å eliminere virkningen denne isolasjonen har i lokalsamfunnene vi jobber med.

 

Likestilling et sentralt aspekt i alle prosjekter

Men likestilling er et viktig aspekt i alle områder av vårt arbeid, ikke bare prosjekter som er rettet mot kvinner og jenter. Derfor tar vi skritt for å sikre likestilling i alle prosjektene våre. Når kvinner er aktivt inkludert i prosjekter som landbruksopplæring, bærekraftige skoler og opplæring av helsearbeidere gir dette positive ringvirkninger for familier og lokalsamfunn.

Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, omtaler betydningen av likestilling på denne måten: ”Likestilling er mer enn et mål i seg selv. Det er en forutsetning for å møte utfordringen med å redusere fattigdom, fremme bærekraftig utvikling og bygge godt styresett. ”

Likestilling er en sentral del av å nå vår visjon: frie, fulle liv for barn som er berørt av konflikt og undertrykkelse.