“Hele verden opplever en krise som er ulik alt vi har sett tidligere, antageligvis i løpet av alles levetid. Men det som skjer i Syria er enestående. Det er det verste av alle stormer som samles.”
David Beasly, Administrerende Direktør for World Food Program (29. juni, 2020).

Partners ber om støtte til kjøp og distribusjon av matforsyninger til utsatte og sårbare lokalsamfunn i Syria som har blitt påvirket av den pågående konflikten i regionen, den globale COVID-19 pandemien og som har minimal tilgang til mat.

 

Nåværende situasjon

Flyktninger og flyktningsamfunn er spesielt utsatt og påvirket av COVID-19 pandemien. FN anslår at en halv milliard mennesker over hele verden vil bli presset inn i fattigdom som følge av denne pandemien. I April 2020, uttrykte Verdens Matprogram bekymring for at verden “står overfor hungersnød med bibelske proporsjoner” når COVID-19 pandemien sprer seg. Med en slik hungersnød kan potensielt 300.000 dødsfall skje per dag.

Det er en enorm sammenslåing av konflikt, pandemi og økonomisk kollaps som er allerede i gang i Syria. Med stupet i økonomien det første halvåret av 2020 har matprisene også steget dramatisk. Mat-usikkerhet er allerede en stor bekymring for mange familier som Partners støtter i Syria.

Det er for svimlende 9,3 millioner mennesker en situasjon hvor mat er en usikkerhet.

Dette er en økning på 1,5 millioner mennesker siden begynnelsen av 2020. De siste tiårene med borgerkrig i landet har innskrenket tilgangen på mat, helsetjenester og levebrød, og dette har nå også spred seg til nabolandene. Nå når situasjonen har forverret seg, har våre ansatte og venner i regionen rapportert at internt fordrevne barn og deres familier som har tidligere blitt støttet av Partners, sliter også med å få tilgang til nok mat. Virkningene av den globale COVID-19 pandemien sammen med implosjonen av den syriske økonomien tilsier at selv om mat er tilgjengelig, er det rett og slett for dyrt. Fordrevne og utsatte familier har ikke mulighet til å kjøpe nok mat til å overleve. Matprisene har økt med 16% i løpet av mai.

 

Vår respons og plan

Partners´ plan er å distribuere mat til 2000 fordrevne familier hver måned i Nordøst-Syria. Disse familiene har flyttet inn til skoler som har blitt tatt i bruk som tilfluktsrom eller i midlertidige drevne leirer i Hasakah-området og omegn. Ved hjelp av robuste og pålitelige samarbeidspartnere og nettverk, er vi i stand til å distribuere midler til regionen. Vårt team vil lede leveringen og distribusjonen av 6 måneder med mat i Hasakah-området, da vi forventer minimum 6 måneder med forhindringer i matforsyningen.

På slutten av 2019 leverte teamet vårt 4,9 millioner måltider i Hasakah området etter at de fleste internasjonale organisasjonene dro.

Familiene som mottok disse måltidene er de samme lokalsamfunnene som nå lider av mangel på mat etter å allerede ha blitt utsatt for gjentatte forandringer og langvarig usikkerhet i de midlertidige leirene og tilfluktsrom. På grunn av våre forhold og behovene vårt team har identifisert, prioriterer vi matforsyninger i dette området. Til tross for komplekse reiserestriksjoner og begrenset humanitær tilgang til Syria (spesielt Nordøst-Syria), har Partners klart å opprettholde kontinuerlig tilgang gjennom våre egne ansatte og nettverk.

 

Eksempel på lang holdbarhet-matpakke for en familie på 5-6 stykker for en måned:

4 liter matolje 5 pakker nudler 2 bokser kylling
10 kg ris 1 kg te 1 boks buljong
10 kg bulgur 10 kg sukker 5 pakker spagetti
2 bokser sardiner 1 kg bønner 1 pakke Halawa
2 bokser tomat 2 bokser tunfisk

I tillegg til våre ansatte, har vi også pålitelige lokale samarbeidspartnere med en stor rekkevidde som har jobbet med oss gjennom denne krisen for å levere mat og medisinsk hjelp i Idlib og andre regioner i Syria. Vårt hjelpepersonell og disse større nettverkene har betydelig kapasitet til å gi mathjelp.

Gi en gave til vårt arbeid i Syria til gavekonto 1503.23.62483 (merk gaven Syria).