Denne høsten har jeg vært så heldig å møte utrolig mange ungdommer som brenner for rettferdighet i verden! Engasjementet er sterkt, og viljen til å gjøre noe for de som lider er merkbar. Dette løfter meg opp og inspirerer meg i jobben som daglig leder i Norge.

Elevene ved Vestby videregående skole har sist høst samlet inn over hundre tusen norske kroner for å gi førskolebarn i Myanmar mulighet til å lære å lese og skrive. En hel barneskole i Trondheim, Nidarvoll skole, gjennomførte en innsamlingsaksjon for å hjelpe barn i et annet land til å få et bedre liv. Bakketun folkehøgskole samler inn penger til vårt arbeid, og forbereder en bøsseinnsamling til nødhjelpsarbeid i Midtøsten denne vinteren. I tillegg er det flere ungdomsskoleelever omkring som har tatt Partners som sitt prosjekt i skolefaget «Innsats for andre».

I november 2017 hadde flere ulike menigheter i Tønsberg en ungdomskonferanse (Get Focused), og de valgte å gi sin støtte til Partners sitt arbeid i Midtøsten. Oddny Gumaer og jeg deltok på konferansen. Vi ble veldig rørt over å møte ungdommer med varme hjerter for andre, og over å se flere hundre ungdommer stå i kø for å gi av sine penger slik at barn i Midtøsten får en framtid.

Det virker som en ny generasjon har reist seg, en generasjon som ønsker å gjøre en forskjell i verden!

“Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Joh. 13,34

Dette legger lista ganske høyt. Det er ikke snakk om å akseptere eller tolerere sin neste, det handler om å elske sin neste. Partners har sitt verdigrunnlag i disse ordene, at vi som mennesker er blitt elsket og at vi har et ansvar for å elske andre.

Det som gjør Partners spesiell i mine øyne er at kjærligheten utøves i praktisk handling. Det er ingen krav om omvendelse, riktig livsstil eller gjengjeld for å kunne motta den kjærligheten som Partners sin stab viser. Det eneste menneskene vi når ut til trenger å gjøre, er å rekke ut hendene og ta imot – ta imot mat, medisin, klær, utdanning og midler til å skape en framtid for barna deres.

Disse verdiene og dette arbeidet har også sin gyldighet også om man ikke bekjenner seg til en religion. Hvis man har en tro på menneskets verdi, en tro på at alle mennesker har de samme rettigheter uavhengig av opphav, så er dette et verdigrunnlag som berører oss alle.

Og jeg føler etter høsten 2017 at det er en ny generasjon som står fram, en generasjon som ser at vi trenger å gjøre noe konkret for å ta nestekjærlighet og menneskerettigheter på alvor. Vi må utøve nestekjærlighet gjennom praktisk handling for å skape en forandring i verden. Og dette begynner med hver enkelt av oss.

Ungdommene har inspirert meg, og jeg håper også at de inspirerer deg inn i det nye året 2018. Vi i Partners Norge ønsker dere et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Anne Sofie A. Elgseter
Daglig leder