En prosent av verdens 7,8 milliarder mennesker har flyktet fra sine hjem på grunn av konflikt eller forfølgelse. Av disse er 26 millioner flyktninger, hvorav halvparten er under 18 år. Det er flere ord som vi bruker for å beskrive mennesker som har forlatt sine hjem eller hjemsteder, for eksempel flyktning, innvandrer eller internt fordrevet person. Men hva betyr disse ordene egentlig? Og hvordan skiller de seg fra hverandre?

Betydningen av disse begrepene hjelper oss å forstå de unike utfordringene migranter, flyktninger, statsløse og internt fordrevne mennesker står overfor, og kjempe mot negative stereotyper og nedsettende følelser. Ved å forstå forskjellige situasjoner og opplevelser som fordrevne grupper møter, kan vi bedre empati med dem og hjelpe dem å leve frie, fulle liv.

 

Flyktning

Flyktningkonvensjonen fra 1951 definerte en flyktning som “Noen som ikke er i stand til eller uvillige til å vende tilbake til hjemlandet på grunn av en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller politisk mening.»

 

Internt fordrevet

Dette er forskjellig fra en internt fordrevet person (IDP), som er fordrevet på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold, naturkatastrofer eller brudd på menneskerettighetene, men har ikke krysset en internasjonal grense.

Selv om det er «bare» 26 millioner flyktninger over hele verden, er  det 45,7 millioner mennesker internt fordrevet over hele verden. Vi jobber med mange internt fordrevne i Midtøsten og Myanmar. To tredjedeler av verdens flyktninger kommer fra bare fem land, hvorav to er Syria og Myanmar. Her samarbeider vi med syriske, Yazidi, kurdiske, Karen, Shan, Kachin og Rohingya flyktninger.

 

Migranter

Migranter er derimot mennesker på flyttefot eller som allerede har flyttet til et annet sted fra opprinnelsesstaten. Denne flyttingen kan være frivillig eller ufrivillig, kortsiktig eller langsiktig, og med eller uten tillatelse, avhengig av personens situasjon.

Langs grensen mellom Thai og Myanmar støtter vi innvandrerbarn og familier gjennom en rekke prosjekter som øker tilgangen til medisinsk behandling, utdanning og arbeidsferdigheter. I Chiang Mai, Thailand tilbyr vårt SEED læringssenter opplæring til arbeidsinnvandrere slik at de kan øke sine ferdigheter og jobbmuligheter. Migranter fortjener frie fullverdige liv, uavhengig av hvor de bor eller hvor de kommer fra.

 

Statsløs

Et annet begrep som ofte brukes om mennesker vi jobber med er «statsløs». Statsløshet er når man mangler statsborgerskap fra ethvert land, uavhengig av hvor de ble født. Det er viktig å merke seg at ikke alle statsløse er flyktninger, og ikke alle flyktninger er statsløse. Rohingya er den største statsløse gruppen i verden, etter å ha blitt fratatt statsborgerskapet i Myanmar i 1982.