Gi håp gjennom såpe

I en enorm flyktningleir i Bangladesh bor våre venner, Rohingya-folket. De har minimalt med ressurser til å beskytte seg mot smittsomme sykdommer – som for eksempel korona-viruset. De kan ikke isolere seg hjemme, situasjonen for mange er prekær og i juni kommer monsunregnet.

Våre lokale helsearbeidere gir opplæring i forebygging av smitte, i hvordan en skal vaske hendene og gir medisinsk behandling ved behov. Vi har gravd brønner i Bangladesh for rent vann. Nå  behøver vi din hjelp til å dele ut mer såpe, medisin og mat for å kunne hjelpe flyktningene enda mer i tiden som kommer.

Vil du være med og gi håp gjennom såpe?
Vipps til vippsnummer 10766.
Gavekonto (merk ”såpe”)


 

Mobil klinikk og ambulanse på plass i Idlib-provinsen i Syria

Hjelpeorganisasjonen Partners arbeider med å forebygge og diagnostisere korona-viruset blant flyktninger i Idlib, Syria.

Hjelpeorganisasjonen Partners samarbeider med en lokal hjelpeorganisasjon i Syria for å gi helsetjenester til fordrevne familier i Idlib-provinsen. Helsedepartementet og guvernøren i Idlib har godkjent en mobil klinikk (hospitainer) som skal jobbe mellom Sahl al-Ghab og Marrat al-Nu’man. Klinikken får støtte av en ambulanse som skal å bringe pasienter til enheten. Kostnadene for klinikken, ambulansen og drift er finansiert av hjelpeorganisasjonen.

43 leger, sykepleiere og teknikere som er forberedt på å jobbe flere skift slik at medisinske nødsituasjoner kan behandles 24 timer i døgnet, 7 dager per uke. For øyeblikket er det imidlertid et portforbud på plass som begrenser kapasiteten. Siden lørdag 28. mars har mange mennesker som har behov for legehjelp oppsøkt den mobile klinikken og blitt fraktet med ambulansen.

Myndighetene har også godkjent det medisinske anlegget og teamet for å diagnostisere og behandle personer som er til stede med COVID-19. Partners har ikke operativ kontroll av personalet, prosessene eller den mobile klinikken, men vi har blitt forsikret om at medisinsk fagpersonell tar alle forholdsregler angående viruset og risikoene som er involvert både for dem og pasientene de møter.

Den mobile klinikken er en ombygd kontainer med alt nødvendig utstyr som i 2019 var plasser i og rundt Hama. 27 000 mennesker ble behandlet for ulike sykdommer i denne perioden.

I tillegg til finansiering, hjelper Partners nå med å få tak i og finansiere COVID-19 testsett og større menger personlig verneutstyr for personalet. På nåværende tidspunkt har Partners midler til tre måneders drift for sykehus og ambulanse.

I tillegg til dette arbeidet fortsetter Partners med utdeling av såpe, mat og annet nødvendig utstyr også i Midtøsten.

Vil du bidra med å finansiere videre drift av klinikken og utstyr?
Vipps til vippsnummer 10766
Gavekonto (merk ”nødhjelp Midtøsten”)