Å bli tvunget ut av hjemmet ditt på grunn av krig og undertrykkelse midt i en global pandemi, tror vi.

Mens verden kjemper med virkningen av Covid-19 har konflikten i Myanmar ikke bare fortsatt, men den har økt. Mens resten av verden forblir hjemme, har tusenvis av landsbyboere i delstaten Karen blitt fordrevet fra hjemmene sine. Dessverre skjer dette ikke bare delstaten Karen. I tillegg til kampene i delstaten Karen har det også vært konflikt i delstaten Shan, hvor landsbyboere ikke har noe trygt sted å bo og de har heller ingen steder å dra. I nord, i delstaten Kachin nær den kinesiske grensen, har Myanmar-hæren også truet med flere angrep på lokalsamfunn som har blitt fordrevet i årevis.

Hvorfor?
Hvorfor skjer dette nå når hele verden prøver å håndtere den største pandemien på 100 år?

Et av våre Karen-teammedlemmer svarte kort på dette spørsmålet:

«Mens verden fokuserer på å bekjempe Covid-19, utnytter Myanmar-hæren situasjonen til å fortsette å skyte landsbyboere som forsøker å skaffe seg mat. Dette er ikke den første og vil ikke være siste gang det skjer. Vi gjør vårt aller beste for å svare på denne situasjonen til tross for mange utfordringer med hensyn til reise og sikkerhet. Vi har nylig levert presenninger, varme luer, klær og mat til de som er blitt drevet på flukt. Stå med oss mens vi står sammen med dem. «