Partners er dypt bekymret for potensielle innvirkninger koronaviruset kan ha på internt fordrevne og flyktningsamfunn. I disse samfunnene hvor det allerede er sterkt begrenset helseinfrastruktur, vil evnen til å teste, sette i karantene og behandle pasienter være begrenset.

Hvis koronaviruset når disse svakere stilte menneskegruppene, vil dødsfallet blant de sultne og utsatte menneskene være høye. (Steve Gumaer, grunnlegger av Partners).

Akkurat som overalt ellers i verden vil forsinkelsen i spredning av viruset til disse områdene, gi desto mer tid til å forberede og samle ressurser til forebygging og behandling. Vi er veldig bevisste på og respekterer alle landenes forskrifter om reisebegrensninger. Vi koordinerer med lokale myndigheter for å sikre at vår innsats blir videreført i så stor grad som mulig, samtidig som at vår tilstedeværelse ikke skal bidra til å videreføre spredningen av viruset.

Spesielt for vårt nødhjelpsarbeid i Syria betyr dette å gjøre vårt ytterste for å koordinere arbeidet med vårt team i Midtøsten og nettverket av lokale samarbeidspartnere. Dette for å styrke vår evne til å skaffe nødhjelp og helsetjenester i leire og andre steder med intern fordrevne mennesker gjennom utplasseringen av mobil klinikk, medisinforsyninger med mer.

Midler som overføres til nødhjelps- og bistandsprosjekter fra Norge er øremerket. Dersom situasjonen med koronaviruset forhindrer noen av disse prosjektene, vil midlene bli satt til side for bruk i disse prosjektene etter at unntakstilstanden er over.

Vi vil fortsette å drive prosjektene våre da mange mennesker avhenger av at prosjektene er i drift, at de blant annet får medisinsk behandling selv om teamet vårt har reisebegrensninger.

Rådene som gis til vårt internasjonale team er i stor grad i tråd med rådene fra Norske myndigheter. Det gjelder vask av hender med vann og såpe, bruk av hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit, hostevaner og lignende tiltak. De av staben som ønsker det, bruker ansiktsmasker. Personale som ønsker det jobber hjemmefra. Våre ansatte blir jevnlig gitt oppdatert informasjon .

I Partners Norge har vi valgt å stenge vårt kontor til og med påsken, og arbeider fra hjemmekontor i denne perioden. Vi er like tilgjengelig på epost og telefon som tidligere.

Anne Sofie A. Elgseter
Daglig leder
Partners Norge