Pågående konflikter over flere tiår har ført til ekstrem fattigdom i Myanmar. På grunn av geografisk isolasjon, fattigdom, mangel på utdanning og kulturell praksis, har mødres og barns helse blitt nedprioritert. I Øst-Myanmar får mindre enn 20 % av gravide kvinner oppfølging av faglært helsepersonell i løpet av svangerskapet. Dette resulterer i at kvinner og barn dør av graviditets- og fødselskomplikasjoner som kunne vært unngått.

Som en respons til denne situasjonen er jordmor-utdanningen «Ther Ray Koh Jungle Midwife Program» etablert. Utdanningen ligger er et avsidesliggende treningssenter for jordmødre i byen Kyaukkyi i delstaten Karen, hvor det finnes minimalt med helsetilbud. Ved å bygge opp et profesjonelt helsetilbud, kan barnedødelighet og fødselskomplikasjoner forebygges.

Eksternt finansiert – lokalt forankret
Earth Mission Asia (EMA) og Partners samarbeider om en fireårig fulltids jordmor-utdanning, i et område med svært mangelfulle ressurser. Målet er å bygge opp en helsetjeneste, og å etablere et treningsprogram innen helsefeltet og for praktiserende leger, som vil gjøre helsetilbudet til folket i regionen og i delstaten Karen lovlig og sikkert. Dette programmet er registrert hos de lokale myndighetene i Bago-området og er i ferd med å bli registrert nasjonalt hos regjeringen i Myanmar.

Utgifter i forbindelse med utdanning og opplæring vil dekkes av EMA og Partners. Dette er et ikke-kommersielt prosjekt som eies og drives av dedikerte samfunnsmedlemmer. Styret består av lokale, etniske Karen, med en rådgivende komité fra både EMA og Partners.

Profesjonelt personell som er i stand til å tilpasse undervisning til kulturell kontekst
Partners vil til å begynne med sørge for en jordmor som kan etablere jordmoropplæringen. Earth Mission Asia har ansatt en burmesisk sertifisert Karen-lege, tre sykepleiere og to laboratorieteknikkere som skal danne grunnlaget av ansatte ved klinikken. For at programmet skal ha langtidsvarighet kreves det 3 jordmødre med vestlig utdannelse, og som er i stand til å tilpasse sine evner til den kulturelle konteksten og til å gi veiledning til de ansatte og nye studenter. I tillegg er det behov for administrativ personell og vedlikeholdspersonell for å sikre effektiv drift.

En bærekraftig langsiktig løsning
På lang sikt ser man for seg at lokalsamfunnet vil være i stand til å kunne finansiere og lede dette programmet. Partners og EMA vil fortsette som bidragsytere for å sikre at programmet blir selvdrevet.

At programmet registreres av regjeringen er essensielt for langtidsutsiktene til prosjektet, derfor vil vi fortsette å jobbe med registreringsprosessen. Så raskt programmet har oppnådd offisiell registrering og godkjenning, vil vi prioritere å vedlikeholde registreringen.