Din støtte blir ikke plassert på en bankkonto ett eller annet sted, men blir benyttet til å forbedre livet til barn som ønsker å bli leger, lærere, mødre og fedre når de blir voksne. Når du gir betyr det muligheter som har en direkte effekt i livet til disse barna når de bli voksne.

«Mitt navn er Naw Mar Dar og jeg går i 12. klasse. Landsbyen min er ved bunnen av et fjell og like ved hovedveien. De fleste i landsbyen er jordbrukere, inkludert mine foreldre som hovedsakelig dyrker betelnøtter og litt ris. Jeg har fem søsken, fire brødre og en søster. Min yngste bror og jeg er de eneste av oss som går på skolen. Han går i andre klasse. De andre søsknene hjelper foreldrene mine på gården for å tjene nok penger til å sende meg og broren min på skolen.

De ofrer mye for meg.

Når jeg gikk i første til fjerde klasse studerte jeg i landsbyen Now Ma Roe. Fra femte til åttende klasse i landsbyen Kei Klaw. Nå går jeg på Ler Mu Lah videregående skole fordi foreldrene mine hadde ikke råd til at jeg skulle fortsette på den samme skolen. Denne skolen har et internat som er finansiert av Partners, og skolen er støttet av lokalsamfunnet. På denne måten har jeg mulighet til å fullføre videregående skole.

Etter at jeg er ferdig på videregående skole skal jeg arbeide som lærer i grunnskolen i byen T’Naw Three, fordi de har ingen lærere der. Det er generelt et stort behov for lærere i området. Etter hvert har jeg lyst å forsette å studere og ta utdanning innen medisin. Jeg er veldig interessert i denne utdanningen fordi dypt inne i hjertet mitt har jeg lyst å bli lege slik at jeg kan hjelpe folket mitt.»