Verdier

Verdier

Du er her: Hjem | Om Oss

Våre verdier

Vi er av den oppfatning at ingen landegrense eller annen hindring skal være i veien for at mennesker skal kunne oppleve at de er elsket og verdsatt. Det er derfor vi velger å arbeide der andre har sagt at det ikke er mulig å være.

 

Vi arbeider med sårbare lokalsamfunn som er vanskelig å nå. Vi hjelper dem med praktiske løsninger som vil være med å bygge en framtid for barna. En framtid fri for undertrykkelse og utnyttelse.

Mange mennesker engasjerer seg slik at visjonen vår kan bli en virkelighet: «Frie, fullverdige liv for barn som er offer for krig og konflikt». Sammen arbeider vi for at dette skal bli en realitet.

Som følge av hvert enkelt prosjekt, arrangement eller tiltak, blir minst et menneskeliv berørt av det engasjementet og den generøsiteten som våre givere og frivillige viser. Vi mener at hvert enkelt menneskeliv er verdt den innsatsen. 

Vi arbeider sammen med lokalsamfunn for gi den hjelpen som er nødvendig for å dekke barns grunnleggende behov.

Partners Norge

Bærekraftig utvikling

Vårt fokus er på løsninger som strekker seg utover akutt nødhjelp. Ved å gi fattige lokalsamfunn tilgang til bærekraftige metoder setter vi dem i stand til selv å dekke de behovene landsbyen har. På denne måten får de muligheten til å utvikle seg, selv under forhold som er preget av konflikt og undertrykkelse.

Engasjement for lokalsamfunn

Vi drives av relasjoner, ikke politikk. Vi finner den kapasiteten som allerede finnes i lokalsamfunnet og utvikler samarbeid som trekker mennesker og evner sammen, for å utvikle løsninger på de utfordringene lokalsamfunnet møter på.

P

Inspirert av tro

Vårt fokus er nestekjærlighet i praksis. Troen vår inspirerer oss til å gjøre mer enn å bare snakke om Guds kjærlighet. Vi ønsker å vise denne kjærligheten gjennom handling. Vi bryr oss om hele mennesket gjennom arbeid for det fysiske, mentale, sosiale, følelsesmessige og åndelige.

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.