Kachin-staten er den nordligste staten i Myanmar med grense til Kina og India. Etter at den burmesiske regjeringen gjennomførte et militærkupp i 1962 ble Kachin Independence Organization og the Kachin Independence Army dannet. Den politiske situasjonen er nokså ustabil den dag i dag. I juni 2011 startet en krig mellom the Kachin Independence Army og militære styrker i Myanmar som varte ut 2012. På grunn av krigen ble mange Kachin fordrevet fra sine hjem, og i dag antas dette å gjelde minst 150.000.

Border Post 6 (BP6) er en av de leirene for internt fordrevne flyktninger det er vanskeligst å nå da den ligger høyt oppe i fjellene ved grensen til Kina. Dette gjør at kommunikasjon med og transport til leiren blir utfordrende. Det innebærer ofte stor risiko når vår stab tar seg opp til leiren for å gi bistand. Været er veldig vått i regntiden og ellers kaldt med mye snø.

Til tross for det kalde været lever befolkningen der uten tilfredsstillende husly, eller klær til å holde dem varme. Leiren består av 1000 mennesker fordelt på 150 husstander. De har én klinikk med tre sykepleiere, én skole (1.-8. klasse) med 17 lærere og mer enn 100 elever, og én barnehage med 3 barnehagelærere og 16 barn.

De har mange begrensninger. De har ikke boliger til lærerne, og de barna som kommer fra landsbyer langt unna, fordi det er den eneste skolen de har tilgang til, har heller ikke et sted å bo der.

Det eneste stedet de har mulighet til å skaffe seg forsyninger og andre ting de trenger, er over grensen til Kina. Men å krysse grensen til Kina er ikke alltid like lett. Det kinesiske politiet kan stenge grensen til Myanmar når som helst, helt avhengig av eget humør. Veiene har dårlig standard og i regntiden er det begrenset hvor bilene kan kjøre. Mange områder rundt leiren er også veldig isolerte. Befolkningen har ikke utdanning og mangler forbindelse til verden utenfor. Det finnes ikke kommunikasjons- eller transportsystemer i området.

Før 2013 fantes det verken skole eller klinikk der. I dag er livskvaliteten deres fortsatt svært lav siden de ikke har kunnskap om hygiene, hvordan bygge husly og hvordan spise sunt. Mange lider av sykdommer som HIV og hepatitt B og C, men de vet ikke at sykdommene er smittsomme og farlige. Noen av de mest isolerte områdene har også utfordringer med vold og lovløshet.

Partners har i mer enn fem år sørget for månedlige matforsyninger til mer enn 1000 internt fordrevne flyktninger ved den kinesiske grensen i Kachin-staten. Flyktningene ved øvre og nedre Border Post 6 har inntil nylig levd svært trangt. Mer enn 2700 meter over havet har disse menneskene bodd skviset mellom den kinesiske grensen på den ene siden og det myanmarske militære på den andre. Majoriteten er barn.

Med lite eller ingen plass til jordbruk har matforsyninger vært livsviktig for dette fordrevne Kachin-folket som ikke har mulighet til å reise hjem til sine landsbyer. Vårt team har med jevne mellomrom også sørget for luer av ull, strikket av givere over hele verden, slik at de får et avbrekk fra det konstant kalde været. Be for Kachin-staten. Be for det internt fordrevne Kachin-folket og de som er rammet av konflikt.

Vi ønsker å gjøre mer for lokalsamfunnene i Kachin ved å øke kunnskap om helse, sørge for mer utdanning, og legge til rette for bærekraftig inntekt gjennom lokal selvbestemmelse/selvstyring.

Skrevet av Htoi Lar som jobber for Partners’ stab i delstaten Kachin (oversatt fra engelsk).