Omkring 300.000 mennesker har blitt hjemløse etter eksplosjonen i Beiruts havneområde tirsdag 4. august. Eksplosjonen påførte skade på over halvparten av byen. Innledende undersøkelser antyder at eksplosjonen var forårsaket av en eksplosjon av 2.750 tonn ammonium-nitrat, et meget eksplosivt materiale brukt i gjødsel og bomber.

Partners har samarbeidet med egne team og med pålitelige lokale samarbeidspartnere i Midtøsten siden 2016. Arbeidet har først og fremst inkludert humanitær hjelp i Syria, Irak og Yemen. Vår innsats har også inkludert noen prosjekter med lokale partnere i Libanon.

I løpet av timer etter eksplosjonen i Beirut bidro våre lokale partnere med oppdateringer og vurdering av umiddelbare behov. Vi er i stand til å hjelpe umiddelbart og har robuste og utprøvde metoder for å sende midler og rapportere gjennom mange års samarbeid med disse samarbeidspartnerne. De vet at å elske er å handle, og har bevist at de kan hjelpe raskt.

På grunn av de kompliserte og raskt endrede behovene i denne krisen, blir planen vår drevet ut av forholds- og behovsvurdering i samarbeid med våre lokale partnere. Vårt nåværende fokus er primært utlevering av mat, husly og COVID-19 forebygging. Etter hvert som behovene utvikler seg, vil vi etter tilbakemelding fra våre lokale partnere være fleksible på hva som skal være fokus for vår respons.

 

Dette er aktivitetene vi har igangsatt:

Distribusjon av mat

Matrasjoner for en familie på 5-6. Hver rasjon er tilstrekkelige til 2 ukers måltider. Rasjonen inneholder: tunfisk, ost, humus, bønner, thym, Mortadella kylling, Halawa, syltetøy, olje og brød.

Reparasjoner av ly og bygninger

Mur og sement har fylt leilighetene og husene i eksplosjonssonen, noen ganger med menneskelige levninger under stein. Beirut-tjenestemenn sier at bygningene må ryddes umiddelbart. Nødkjøretøyer og viktige arbeidere har problemer med å komme til de hardest rammede områdene på grunn av sammenraste bygninger. Dørene til mange av husene / leilighetene har blitt sprengt av eksplosjonen. Folk bor i dels sammenraste bygninger, uten dører. Målet er å gi hjelp til å fjerne mur og sement fra boligene og dekker reparasjoner eller erstatningsdører for å gi sikkerhet

COVID-19 forebyggingssett

Forebyggingssett for en familie. Hvert sett inkluderer masker samt håndrensende midler, desinfeksjonsmiddel, digitalt termometer, hansker, såpe, vitaminer.

 

Situasjonen i Libanon

Denne krisen kommer på et tidspunkt hvor folket i Libanon allerede står overfor vanskeligheter på mange fronter:

  • Kostnadene for mat i Libanon økte 246 prosent i juni 2020 i forhold til samme måned året før.
  • Mer enn en million syriske flyktninger er i Libanon, og gir den den høyeste andelen flyktninger per innbygger i verden, og legger et enormt press på landet og dets folk. Det er mulig at disse flyktningene kan bli enda mer sårbare etter hvert som ressursene blir knappe.
  • Utbruddet av korona-viruset har allerede forårsaket massearbeidsløshet, sult og økonomisk nedfall før denne katastrofen. «Problemet er at du har en kombinert krise, mellom den essensielle økonomiske krisen og COVID-19-krisen,» sa sosialminister Ramzi Musharrafieh. «Dessverre har problemet med COVID-19 blitt forsterket.»

En betydelig virkning etter tirsdagens eksplosjon er at den sannsynligvis vil ha langvarig innvirkning på Libanons usikre matsikkerhet, fordi eksplosjonen har betydelig skadet Libanons nasjonale hvetesilo. Libanon, som importerer opptil 80 prosent av matbehovet, er spesielt avhengig av importert myk hvete for å lage arabisk flatbrød. Libanons evne til å fortsette å importere nødvendigheter som hvete er likevel mer grunn til bekymring enn det som er tapt i eksplosjonen. Bare 16,9 prosent av Libanons hvetetilførsel dyrkes lokalt, noe som gjør Beiruts største havn til en viktig livline for landet. Hele omfanget av skadene på siloens kornreserver er fremdeles uklart, men det er sannsynlig at de anslåtte 15.000 tonn hvete som er lagret i siloene vil være uegnet til konsum etter eksplosjonen.

Vil du være med å støtte vårt nødhjelpsarbeid i Midtøsten?
Gi en gave til vår gavekonto 1503.23.62483, eller til vippsnr 10766.