Bangladesh

Bangladesh

 

34 979 ble hjulpet i 2021

 

Med nesten en halv million rohingyaer som fortsatt lever i limbo i en av de største og mest overfylte flyktningleirene i verden, fortsatte COVID-19 å være en stor tilleggstrussel. Ditt bidrag har gitt livreddende nødhjelp, hygienetrening, medisinsk behandling og utdanningsstøtte til familier som har mistet nesten alt.

 

Bangladesh

 

2100 spebarn fikk næringstilskudd for å forhindre underernæring.

 

Bangladesh


289 elever fikk gå på seks lokale skoler, som du er med på å støtte.

 

Bangladesh


580 mennesker har dratt nytte vannløsninger som 4 dypvannsbrønner og 38 vannfilter.

Powered by Cornerstone