Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk
Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Bærekraftig landbruk

Partners har som mål å støtte marginaliserte samfunn med opplæring og forsyninger for å kunne starte langsiktig landbruk og husdyrhold, samt opplæring i moderne bærekraftig landbruk som erstatning for den tradisjonelle typen jordbruk («slash and burn») som er vidt utbredt. På grunn av langvarige konflikter i Myanmar, har ikke lokalbefolkningen hatt anledning til å fokusere på langsiktighet i landbruket på mange tiår.

Partners gir opplæring i bærekraftig landbruk. Gjennom organisk landbruk, husdyrhold og effektive landbruksteknikker blir bøndene på landsbygda bedre rustet til å klare seg selv. Dette sikrer at barna i disse landsbyene har nok og næringsrik mat. I tillegg til opplæringen, får landsbyene tilbud om det utstyret de trenger for å starte fiskedammer, ris- og grønnsaksproduksjon eller starte med husdyrhold. Målet er å tilby nok hjelp til å komme i gang, og kunnskap nok til å fortsette på egenhånd.

Frø for generasjoner

Frø for generasjoner

Partners bidrar med opplæring i økologisk landbruk, og gir støtte til å få de første frøene i jorden. Så tar flyktningene selv ledelsen og får prosjektet til å lykkes. Våre metoder er økologisk slik at de som dyrker grønnsakene ikke blir avhengig av kunstgjødsel og sprøytemidler som både er helseskadelig, dyrt og miljøskadelig.

Kommersiell bruk av genmodifisert frø og korn er forbundet med mange spørsmål, det være seg økologiske, politiske, sosiale, etiske, moralske, økonomiske, vitenskapelige og helsemessige. Frø og korn genmodifiseres for å styrke enkelte egenskaper, men har også den konsekvens at det kan ikke tas såkorn fra egen avling for å skape ny avling. Dette rammer i stor grad fattige bønder (og bønder i avsidesliggende områder) som ikke har midler til å kjøpe nye frø hvert år.

Frøene våre er bærekraftige. På flere steder i Myanmar har vi nå «frøbanker». Vi samler frø fra våre økologiske planter som vi gir videre til lokale bønder og interne flyktninger. Disse frøene er naturlige og vil produsere mer frø som kan brukes i mange «grønnsaksgenerasjoner». Det vil si at ett lite frø ikke bare blir til mat én gang, men kan fortsette å brødfø sultne barn i det uendelige. Det er hva vi kaller langsiktig tenkning.

Utviklingsgårder og opplæringssenter

Utviklingsgårder og opplæringssenter

I 2015 ble Eden utviklingsgård og opplæringssenter bygget og etablert i Ler Wah, Hsaw Hti Township i Kler Lwee Htu distrikt. Dette ligger i delstaten Karen, i Øst-Myanmar. I tillegg har Partners Mae Jo utviklingsgård og opplæringssenter i Chaing Mai. Senterne skal være et steder hvor bønder i Myanmar kan komme og få opplæring i ikke bare økologisk landbruk, men husdyrhold og andre aspekter av bærekraftig samfunnsutvikling.

Mae Jo utviklingsgård og opplæringssenter gjennomfører opplæring både på gården, og i områder inne i Myanmar så langt finansiering og tilgang tillater.

Det langsiktige målet med Eden er at det skal være et senter i dette området hvor medlemmer fra andre samfunn kan komme og få opplæring i landbruk og husdyrhold. Hvis den politiske situasjonen tillater det, har samfunnet i dette området et ønske om å starte videregående skole i området. Dette vil også være til gavn for Eden utviklingsgård og opplæringssenter, fordi flere innbyggere i området kan få enklere tilgang til utdanning. Partners jobber med Karen Agricultural District Department for å strategisk planlegge hvordan vi kan utvikle prosjektaktiviteter på dette området.

System for Rice Intensification

System for Rice Intensification

«SRI – System for Rice Intensification» (metode for å øke ris-avlingen) er en spennende teknologi som har økt risproduksjonen. Partners sitt team har gitt opplæring i denne metoden i flere år og vi har sett store forbedringer i fattige bønders avlinger. Disse prosjektene er viktige i kampen mot feilernæring, og i tillegg gjør de bøndene fri fra avhengighet av utenforstående. De får tilbake selvfølelsen og troen på sin egen innsats.

SRI-metoden er en veldokumentert metode som har sin opprinnelse på Madagaskar på 1980-tallet. SRI-ressursen er fritt tilgjengelig Cornell universitet sin nettside. Partners’ utviklingsteam har tilpasset SRI-metoden for å passe til de lokale forholdene i Myanmar. SRI er basert på blant annet prinsipper som redusert plantetetthet, bedre jordforhold gjennom tilføring av organisk materiale og endret vanningsmønster for å bedre rot- og planteutviklingen. Gjennom disse prinsippene bedres bøndenes økologiske og sosioøkonomiske forutsetninger.

Landbruk for utdanning

Husdyrhold er en viktig kilde til inntekt. Dette prinsippet har dannet grunnlaget for de omsorgshjemmene for barn som Partners støtter. Hjemmene hjelper barn til å skaffe seg en utdannelse gjennom å tilby trygge hjem, klær, skolegang, ernæring og hygiene.
Partners hjelper disse hjemmene til selv å skaffe en inntekt, som igjen kan drifte hjemmene. Dette gjøres gjennom opplæring i husdyrhold og ved å gi dem de husdyrene de trenger for å starte – en gris, en geit, en sau eller fisk til fiskedammen. Opplæringen fokuserer på organiske landsbruksteknikker, hvordan behandle syke dyr og hvordan håndtere økonomi. Ved hjelp av inntektene er omsorgshjemmene og omsorgsarbeiderne bedre i stand til å klare seg selv, de er ikke avhengig av støtte fra andre mennesker, grupper eller organisasjoner.

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.