Bistandsprosjekter

Bistandsprosjekter

Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Bistandsprosjekter

Partners arbeider med å sette familier og lokalsamfunn i stand til å forsørge seg selv. Ved å hjelpe lokalsamfunn og støtte familier, investerer vi i grunnleggende behov for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse. Vi fokuserer på bærekraftig utvikling.

Vi tar initiativ til blant annet:

Bærekraftige landbruksprosjekter og husdyrhold

Utdanningsprosjekter

Utdanning av helsearbeidere og utvikling av lokale helseprogram

Bærekraftige prosjekter for småbedrifter

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 58
7634 Frosta
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 91793095
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for krig og konflikt.

Copyright  Partners Norge 2017  |  Personvernserklæring  |