Bli fast giver

Bli fast giver

Du er her: Hjem | Støtt oss

Bli fast giver

Fastgiver

Som fastgiver til Partners Norge er du med på å skape stabilitet for våre prosjekter. Din gave blir til enhver tid brukt der behovet er størst. Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner og bistand til utdannings-, helse- og landbruksprosjekter. Vi jobber for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn.

VIPPS DIN GAVE TIL 10766

Du kan også gi din gave på vår gavekonto 1503.23.62483

Skattefradrag

Stiftelsen Partners Norge (Org: 984858973) er godkjent av skattemyndighetene under gavefradragsordningen for frivillige organisasjoner.

For at vi skal rapportere inn din gave under denne ordningen må din gave til oss være på minst 500 kr i løpet av kalenderåret. Du må også sende oss ditt personnummer.

Innsamlingskontrollen

Partners Norge har i flere år vært godkjent av Innsamlingskontrollen.

Velg våre andre støttemuligheter

STØTT ET PROSJEKT

Vi inviterer foreninger, organisasjoner, skoler og menigheter til å bli våre samarbeidspartnere i vårt mål om frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse

.

GI EN GAVE

Hjelp oss og nå vår visjon om «frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse» gjennom å gi en gave til vårt arbeid.

GI BORT BURSDAGEN DIN

I over 20 år har Partners arbeidet med å gi frie fullverdige liv til barn som er ofre for krig og undertrykkelse. Du kan bidra til dette arbeidet ved å donere din bursdagsgave

LAG EN INNSAMLING

Ett lite bidrag kan bety HELE VERDEN

Tips til hvordan du kan samle inn penger til Partners!

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.