Med fokus på helse

Med fokus på helse
Du er her: Hjem | Våre prosjekter
Muligheten for å motta helsehjelp et av barns grunnleggende behov. Ved å trene medisinsk personell, gi utstyr til lokale klinikker og sykehus samt støtte helseprogrammer i landsbyene, arbeider Partners for å gi tilgang til den helsehjelpen og de medisinene som et barn trenger for å leve et sunt og godt liv.

Opplæring av helsearbeidere

Gjennom en grunnleggende helsearbeideropplæring gir vi mennesker fra Shanfolket og Karenfolket opplæring i å tilby grunnleggende helsetjenester til mennesker i avsidesliggende landsbyer. Opplæringen er delt opp i en grunnleggende opplæring, med mulighet for mer avansert opplæring i etterkant.

Helsearbeiderne på grunnleggende nivå får veiledning av helsearbeidere som har fått utvidet opplæring. Helsearbeidere med utvidet opplæring trener nye helsearbeidere og som fungere som ledere for helsearbeidet i landsbyene. 

Ved hjelp av et turnusprogram er tilbudet blitt utvidet til å utdanne helsearbeiderne i mer avanserte medisinske tema. Partners gir helsearbeiderne temabasert opplæring og ledertrening gjennom ulike seminarer.

Støtte til klinikker

Partners støtter helseklinikker i Øst-Myanmar. Flere av disse drives i samarbeid med, eller i sin helhet av, lokale organisasjoner. De har mulighet til å behandle blant annet malaria, anemi, infeksjon, parasitter og diarésykdommer. Partners sender medisiner og medisinsk rekvisita, gir løpende opplæring for klinikkpersonell, og får tilsyn av team av sykepleiere og leger fra Partners.

Avhengig av befolkningstettheten behandler en klinikk mellom 3.000 til 5.000 pasienter hvert år.

Bærekraftige klinikker

Prosjektet Bærekraftige klinikker går ut på at Partners hjelper rurale landsbyer med en engangsstøtte til å etablere og drive felleseide virksomheter der all fortjeneste går til å støtte klinikken. Klinikker kan bruke overskuddet fra virksomhetene til å forbedre infrastrukturen, tjenestene og utstyr/forsyninger. Helsepersonell kan også støttes slik at de er bedre i stand til å utføre sine oppgaver. Partners hjelper klinikkens frivillige å vite hvordan de skal drive en effektiv og lønnsom virksomhet gjennom opplæring en gang i året og oppfølging to ganger per år.

Henvisning av pasienter

Pasienter som har mer alvorlige lidelser enn hva helsearbeiderne kan håndtere, får bistand av Partners til å reise til et sykehus i Myanmar eller Thailand for mer utvidet behandling.

Vann og hygieneprosjekter

Når tilgang til vann blir vanskelig, går dette utover hygiene og kan gi dehydrering. Faren for sykdommer, ikke minst dødelig diaré, kan da øke. Dette er, ifølge Verdens helseorganisasjon, et vesentlig helseproblem.

Vann og sanitærfasiliteter er et stort behov i mange rurale områder i Myanmar. Partners har definert flere prosjekter vi fokuserer på, for å bedre forholdene i forskjellige områder og landsbyer:

  • Opplæring innen hygiene
  • Håndgravde latriner med toalettskål og røropplegg
  • Vannrørssystemer basert på naturlig gravitasjon der det er mulig
  • Liten oppbevaringstank eller mini-dam som en del av et vannrørsystem basert på gravitasjon
  • Brønner

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.