Nettverk for samfunnsstøtte

Nettverk for samfunnsstøtte
Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Nettverk for samfunnsstøtte

Til tross for våpenhvileavtaler med etniske grupper i delstatene Shan og Karen, har kampene fortsatt i delstaten Kachin. Kachin ligger helt nord i Myanmar, på grensen til Kina. Siden juni 2011 har tusenvis av etniske Kachin-folk blitt fordrevet fra sine hjem. Det er for tiden mer enn 100.000 internt fordrevne Kachin som lever som flyktninger i sitt eget land.

Partners har, sammen med en lokal organisasjon som heter BRIDGE, satt i gang et prosjekt som vi kaller Nettverk for samfunnsstøtte blant menneskene i leirene for internt fordrevne. Dette er ett nettverk av koordinatorer inne i leirene som organiserer støtte og assistanse til de mest sårbare menneskene som er syke, enslige, mødre, barn eller har andre utfordringer. Partners trener koordinatorer som bor i leirene til å utføre tjenester for de som bor i samme leirområde som seg selv. Nettverk som samfunnsstøtte er basert på det bibelske prinsippet om å elske din nabo, og handler om å organisere samfunnet til å sikre til at sårbare mennesker får den støtten de trenger.

Disse nettverkene dekker et bredt spekter av behov, inkludert medisinsk hjelp, omsorg for foreldreløse barn, rusforebygging, forebygging av menneskehandel, utdanning og matutdeling.

Dette er noe av det koordinatorene følger opp:

  • Arbeide for å forebygge vold i hjemmet ved å hjelpe par til å løse sine problemer, sørge for at barna blir trygge og involvere leirledelsen når det er nødvendig.
  • Forebygge menneskehandel gjennom å snakke med familier i fare. Koordinatorene og Partners-teamet jobber med leirledelsen og andre organisasjoner for å hindre at familier selger barna til Kina eller kvinner blir solgt til kinesiske menn.
  • Barnepass slik at mødre kan hente ved/mat/vann, eller arbeide.
  • Hjelpe folk som er deprimerte. Koordinatorene besøker enten folk selv eller organiserer andre til å besøke og oppmuntre dem.
  • Koordinatorene hjelper folk som er syke med å komme til sykehus eller klinikk, samt organisere for folk å bo hos dem og ta vare på dem eller barna deres mens de er på sykehus.
  • Når familier ikke har nok mat, informerer de leirledelsen (familien er ofte for skamfull til å gå seg selv) og organiserer ekstra mat for dem.

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.