Nødhjelpsprosjekter

Nødhjelpsprosjekter
Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Nødhjelpsprosjekter

Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner, og ønsker å tilby hjelp til de som ikke får hjelp av andre. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er nødvendig for å overleve. Nødhjelp er viktig når krig eller andre situasjoner oppstår og overlater barn uten beskyttelse og gjør dem sårbare for lidelse og utnyttelse.

Vårt fokus ligger på:

P

Nødhjelp i Midtøsten

P

Nødhjelp blant Rohingya-folket

P

Nødhjelp i akutte kriser i Myanmar som er forårsaket blant annet av naturforhold

P

Hjelp til Kachin-folket nord i Myanmar, som er interne flyktninger i eget land

Les mer om våre prosjekter her

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.