Omsorg for unge flyktninger

Omsorg for unge flyktninger
Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Omsorgshjem for barn

De siste 20 årene har Partners arbeidet for å dekke de fysiske, åndelige og psykiske behovene til flyktningbarn som bor på den thai-myanmarske grensen. De fleste av hjemmene vi støtter tar seg av barn som kommer fra svært fattige landsbyer. Uten tilbudet fra disse hjemmene, ville barna vokse opp uten mulighet for en utdannelse og med svært lite håp om ett fri og fullverdig liv.

Hjemmene som Partners støtter har minst to omsorgsarbeidere som har ansvaret for barna og fungerer som foreldre. Partners skaffer også midler til størstedelen av hjemmenes behov for mat og hygieneartikler. Prosjektet «Landbruk for utdanning»  er også med på å understøtte driften ved omsorgshjemmene.

Det som er minst like viktig som utdanning, er den kjærligheten barna hver dag mottar fra sine omsorgspersoner, og hvilken innflytelse dette vil ha på dem resten av livet.

Naw Moo Gay Khu

Naw Moo Gay Khu

Naw Moo Gay Khu mistet foreldrene sine, og som eldste jente av 6 søsken var det en reell fare for at hun ville bli solgt til prostitusjon. I stedet fikk hun komme til «Beautiful Home» (Vakre hjem), ett omsorgshjem Partners støtter i delstaten Karen. «Min drøm for fremtiden er å være en helsearbeider, slik at jeg kan jobbe i landsbyen min, behandle pasienter og hjelpe folket mitt», forteller hun. Når Naw Moo Gay Khu fyller 18 år vil hun ha fullført videregående opplæring, og drømmene hennes er fortsatt innen rekkevidde.

Se våre publikasjoner

Gratis magasiner med gripende historier

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.