Skoleprosjekter

Skoleprosjekter
Du er her: Hjem | Våre prosjekter

Skoleprosjekter

Tilgang til utdanning er helt fundamentalt for et barns velvære og utvikling. De etniske minoritetsgruppene i Myanmar har opplevd tiår med politisk, sosial og økonomisk motgang. Myanmars regjering og hæren har undertrykt befolkningen og begrenset muligheten til å støtte lærere, elever og skoler. Dessverre er tilgangen til utdanning begrenset for internt fordrevne mennesker i Myanmar, spesielt for de barna som ønsker å studere utover grunnskolenivå.
Bærekraftige skoler

Bærekraftige skoler

Vi investerer i hele lokalsamfunn, gjennom å tilby muligheten til selv å skaffe inntekter som driver skolen for barna. Vi tilbyr utdanning og styrker sikkerhetsnettet som hindrer at barn utsettes for menneskehandel.

Partners sitt bærekraftige skoleprosjekt tilbyr en engangsstøtte til landsbyer som ønsker å starte sin egen skole. Landsbyene setter i gang inntektsbringende prosjekter eller bedrifter som kan skaffe inntekter til å drive skolen og betale lærerne. Partners tilbyr veiledning til landsbylederne, slik at det blir varige bærekraftige prosjekter.

Eksempler på bedrifter er storfehold, maisproduksjon, motorsykkelverksted og andre bedrifter.

Flere lokalsamfunn har med stor suksess implementert denne bedriftsmodellen i delstaten Shan, og den er også iverksatt i delstaten Karen.

Utdanning for Karenfolket

Utdanning for Karenfolket

Mer enn 130.000 barn på 1.250 skoler får hvert år tilgang til utdanning

I samarbeid med Karen Education Department og Karen Teachers Working Group grunnla Partners i 2005 Karen State Education Assistance Group (KSEAG). Målet var å gi flere barn i delstaten Karen tilgang til utdanning. I dag støtter Partners KSEAG med opplæring av lærere og lønn til disse. Partners støtter også utlevering av skolemateriell og kartlegging av behovet for dette. Mer enn 130.000 barn på 1.250 skoler i delstaten Karen får hvert år tilgang til utdanning gjennom dette programmet.

Internathjem for barn

Internathjem for barn

De siste 20 årene har Partners støttet internathjem for å dekke  behovene til flyktningbarn som bor på den thai-myanmarske grensen. De fleste av hjemmene vi støtter tar seg av barn som kommer fra svært fattige landsbyer. Noen har blitt sendt til internathjemmet av familien sin, andre har mistet familien sin og er foreldreløse.

Ved å bo i disse internatene får barna mulighet for en utdannelse og håp om ett fri og fullverdig liv.
Internathjemmene som Partners støtter har minst to omsorgsarbeidere som har ansvaret for barna og fungerer som foreldre.

GED - kvalifisering til høyere utdanning

GED - kvalifisering til høyere utdanning

Skolene som lokalsamfunnene i de etniske minoritetene driver, er ikke godkjent i Myanmar. Derfor må ungdommer fullføre et kvalifiseringsprogram (GED-programmet), for å kvalifisere seg til høyere utdanning. Svært få har mulighet eller midler til å gjøre dette. Derfor finansierer Partners dette for ungdommer fra delstaten Karen.

Partners samarbeider med lokale organisasjoner om GED-programmet. GED-programmet tar sikte på å oppmuntre og forberede studenter fra delstaten Karen og flyktningleire langs grenseområdet Thai-Myanmar til å ta en GEDeksamen. Ved å ta GED-eksamen kan de kvalifisere seg til universitets- eller høyskoleutdanning. Programmet er 2-årig.

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.