Støtt et prosjekt

Støtt et prosjekt

Du er her: Hjem | Støtt oss

støtt et prosjekt

Støtt et prosjekt

Vi inviterer foreninger, organisasjoner, skoler og menigheter til å bli våre samarbeidspartnere i vårt mål om frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse.

Eksempler på hvordan ulike organisasjoner støtter vårt arbeid:

Nidarvoll skole i Trondheim har i 2017 støttet Partners i 17 år! Hver høst arrangerer skolen en solidaritetskveld hvor alle klassetrinnene deltar og familiene inviteres til å delta. I forkant av solidaritetskvelden forbereder klassetrinnene seg med ulike aktiviteter. Partners kommer og forteller elevene om menneskene som mottar hjelp på grunn av deres innsats.

Flere videregående skoler gjennomfører ulike arrangement i løpet av et skoleår, og samler inn penger til konkrete prosjekter hvert år. De har loddsalg, bøsseinnsamling, veldedighetsball og andre aktiviteter som planlegges og gjennomføres av en veldedighetskomite. Partners besæker skolene og holder foredrag om hvordan støtten kommer mange barn til nytte.

Menigheter støtter Partners sitt arbeid jevnlig og har innsamlingsaktiviteter. Menighetene synes det er viktig å støtte Partners sitt arbeid med å vise Gud kjærlighet gjennom praktisk handling.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dere kan bli samarbeidspartner!

Velg våre andre støttemuligheter

GI EN GAVE

Hjelp oss og nå vår visjon om «frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse» gjennom å gi en gave til vårt arbeid.

.

BLI FAST GIVER

Som fastgiver til Partners Norge er du med på å skape stabilitet for våre prosjekter. Din gave blir til enhver tid brukt der behovet er størst.

GI BORT BURSDAGEN DIN

I over 20 år har Partners arbeidet med å gi frie fullverdige liv til barn som er ofre for krig og undertrykkelse. Du kan bidra til dette arbeidet ved å donere din bursdagsgave

LAG EN INNSAMLING

Ett lite bidrag kan bety HELE VERDEN

Tips til hvordan du kan samle inn penger til Partners!

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.