For skoler

 

For skoler

 

Årlig samarbeider vi med flere skoler som gjennom sitt solidaritetsprosjekt samler inn penger til et av våre prosjekter. I tillegg reiser vi rundt på grunnskoler, videregående skoler og utdanningssituasjoner for å undervise om hva Partners gjør, og hva vi kan gjøre for å endre verden. 

Ta kontakt med vår formidler, 
Malin Christine Stenstad 
(malin.stenstad@partners.ngo) for å høre mer om foredrag eller undervisningsopplegg på din skole, eller dersom dere vil samle inn penger til ett av våre prosjekter. 

 

Målet vårt

er å dele kunnskap om FNs menneskerettighetserklæring, barnekonvensjonen og bærekraftsmålene, og at dere skal lære hvordan tap av rettigheter og fattigdom påvirker barns liv i land preget av konflikt. I tillegg ønsker vi å gi barn og unge tro på at de har makt til å kunne forandre et annet menneskes liv til det bedre, ved å gi av sin tid og sitt engasjement hjemme i Norge.


Undervisning/Foredrag 

Undervisninsoppleggene og foredragene våre skreddersys etter ønske, og utarbeides i samarbeid med dere. Under finner du noen kompetansemåene vi kan ta for oss i en undervisning, i tillegg til at vi er innom de tverrfaglige temaene "demokrati og medborgerskap" og "bærekraftig utvikling".

 

Kompetansemål for samfunnsfag etter 10. klasse: 

For skoler


Kompetansemål for samfunnskunnskap etter vg1/vg2: 

For skoler

 

FN's bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er vi i Partners med på å bidra til. Våre prosjekter dekker hovedsakelig åtte av disse målene.

For skoler

1. Utrydde fattigdom: Vi er med på å utrydde fattigdom gjennom bærekraftige skoler og klinikker, jordbruksprosjekter og å gi utdanning og videreutdanning til barn og voksne.
2. Utrydde sult: Vi er med på å utrydde sult gjennom våre jordbruksprosjekter som lærer opp lokale i mer effektive og bærekraftige metoder. Vi eier i tillegg en frøbank der folk kan låne frø, som de gir tilbake igjen etter at de har multiplisert seg etter en sesong.
3. God helse og livskvalitet: Vi er med på å bedre helsen og livskvaliteten til mennesker ved å opprette og drifte klinikker, på avsidesliggende steder, og trene opp helsepersonell.
4. God utdanning: Vi er med på å sikre at barn i minoritetssamfunn og i konfliktområder får tilgang til utdanning. Vi lønner også lærere og bygger skoler.
5. Likestilling mellom kjønnene: Når det kommer til våre prosjekter er det ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene. I tillegg er vi stolte av å produsere og dele ut gjenbrukbare sanitærprodukter, slik at kvinner kan delta i samfunnet, på lik linje med menn, til tross for at de menstruerer.
6. Rent vann og gode sanitærforhold: Vi bygger brønner og toaletter i flyktningleiren for å bedre de sanitære forholdene og gi tilgang til rent og trygt drikkevann.
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Gjennom utdanning og kursing av barn og voksne bidrar vi til at mennesker kan skaffe seg gode og trygge jobber, uten risiko for utnyttelse, og bidra i samfunnet.
11. Bærekraftige byer og samfunn: I våre prosjekter bærekraftige skoler og bærekraftige klinikker, hjelper vi lokalsamfunn med å starte opp en virksomhet, hvor fortjenesten går til å lønne lærerne eller helsepersonellet på den bærekraftige skoler eller klinikken. På denne måten blir skolen eller klinikken drevet av lokalsamfunnet selv.

 

Les mer om menneskerettighetserklæringen her: FN's menneskerettighetserklæring
Les mer om barnekonvensjonen her: Barnekonvensjonen

 

Innsamling

For skoler

Ta kontakt 

Ta kontakt med vår formilder Malin (malin.stenstad@partners.ngo) for å planlegge veien videre. Kanskje vil dere ha en besøk av oss i forkant av innsamlingen? 

 

 

For skoler

Velg et prosjekt 

Velg et prosjekt i samarbeid med oss. Ønsker dere å samle inn penger til et bestemt område eller en folkegruppe? Eller kanskje et spesifikt prosjekt som utdanning, skolebygging eller opplæring av helsearbeidere?

 

 

For skoler

Start innsamlingen  

Start en innsamlingsmetode som passer for dere, og spre ordet til venner og kjente. Noen tips finner du under. 

 

 

For skoler

Bildet: Kakesalg på en av de skolene som har støttet våre prosjekter. 

 

Forslag til innsamling: 

 • Gi en dag: Donner lønnen etter en dags arbeid, enten hjemme eller hos en bedrift.
 • Sponsorløp: Arranger et løp hvor dere skaffer dere private sponsorer som sponser et beløp per runde, eller et fastbeløp.  
 • Lotteri: Selg lodd og skaff gratis gevinster, eller lag gevinster selv.
 • Basar: Inviter til en kveld med basar hvor dere lager gevinster selv, eller skaffer gratis gevinster. Selv kaker og kaffe.
 • Veldedighetsmiddag: Arranger en middag hvor dere selger mat dere har laget selv, kanskje fra det landet dere samler inn penger til?
 • Veldedighetskonsert: Arranger en konsert hvor dere selv opptrer, og hvor pengene går til prosjektet.
 • Pop up store: Selg egne produkter i en pop up store.
 • Bøssebæring: Gå fra dør til dør og samle inn penger.
 • Flaskepant: Lag pantebokser på skolen din hvor pengene går til prosjektet deres.
 • Gi bort bursdagen din: Start en bursdagsinnsamling på Facebook, eller be venner og familie gi penger til prosjektet deres i stedet for å gi deg gave.
 • Kakesalg: Selg kaker i lunsjen.
Powered by Cornerstone