Som fastgiver til Partners Norge er du med på å skape stabilitet for våre prosjekter. Hjelp oss og nå vår visjon om «frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse» gjennom å tegne en fastgiver avtale.

Klikk her for å bli fast giver

Tusen takk for at du engasjerer deg og gir din støtte!


 

VÅRT FOKUS ER:

Bærekraftig utvikling
Vårt fokus er løsninger som strekker seg utover akutt nødhjelp. Ved å gi fattige lokalsamfunn tilgang til bærekraftige
metoder setter vi dem i stand til selv å dekke de behovene landsbyen har. På denne måten får de muligheten til å utvikle
seg, selv under forhold som er preget av konflikt og undertrykkelse.

Engasjement for lokalsamfunn
Vi ønsker å styrke familier og skape trygge, gode omgivelser for barn å vokse opp i. Vi finner den kapasiteten
som allerede er i lokalsamfunnet og utvikler samarbeid som trekker mennesker og evner sammen. Dette gjør igjen at
lokalsamfunnet blir bedre rustet til å utvikle løsninger på utfordringer de møter på.

Nødhjelp
Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er nødvendig
for å overleve. Vårt fokus er å nå ut til grupper som ikke får annen hjelp. Vi ønsker å vise at mennesker er elsket og ikke
glemt, og å gi et håp for fremtiden.