Det dere ser på bildet et lokalt bemannet storkjøkken som lager mat til flyktninger i Afrin, Syria. Partners står for innkjøp av kjøkkenutstyr og innkjøp av fersk mat til et nytt lokalt bemannet matkjøkken som kan lage mat til 25.000 fordrevne fra Afrin i en måned. Dette ville bli gjort i samarbeid med Røde Kors gjennom en lokal partner. Røde Kors dekker de tørre ingrediensene som trengs for de 500.000 måltidene som blir tilberedt den måneden.

Følg med på vår facebook-side (@Partnersnorge), for oppdateringer om arbeidet som blir gjort.

Siden 2012 har en brutal og kompleks borgerkrig utfoldet seg i Syria. Over 6,1 millioner mennesker er interne flyktninger, og over halvparten av disse er barn (http://www.unocha.org/syrian-arab-republic). De siste ukene har krigen eskalert utover det som vi kunne forestille oss. I kampene omkring Afrin nordvest i Syria, har dusinvis av mennesker blitt skadet eller drept, og over 150.000 mennesker er på flukt (www.reuters.com). Flere av disse har også flyktet på et tidligere tidspunkt i konflikten. Lengre sør i landet omkring Ghouta er det anslått at 50.000 er på flukt. Tusenvis er omringet av kamper, og har begrenset tilgang til mat og vann.

De fleste av dere har lest og hørt om situasjonen i mediene. Behovene er ubegripelige, og titusenvis av mennesker har behov for øyeblikkelig hjelp.

Partners kan ikke bare føle medfølelse og smerte over tragediene, for deretter å se vekk. Det er derfor våre lokale samarbeidspartnere allerede arbeider med å bringe mat og soveposer til de som lider og flykter i disse områdene. I 2017 bidro Partners med direkte nødhjelp til over 90.180 mennesker i ulike områder i Midtøsten. I 2018 fortsetter vi dette arbeidet sammen med våre lokale samarbeidspartner og med egne nødhjelpsteam.

Kjernen i vårt arbeid har alltid vært et ønske om å nå ut med hjelp til steder som virker utilgjengelige, hvor få andre organisasjoner jobber. Mens vi fokuserer på å yte umiddelbar hjelp til de som lider som følge av krig og undertrykkelse, er vår visjon også å investere langsiktig i å utvikle løsninger for å støtte lokalsamfunn. Vi fortsetter derfor også vår innsats for å pusse opp skoler, klinikker og hjem i områder hvor det ikke er aktive kamper, for å bidra til å gjenopprette normalitet og gjenopprette tilgangen til utdanning og helsetjenester.

Kan du være med og bidra i dette arbeidet?
Vi oppfordrer lag og foreninger til å lage innsamlingstiltak til støtte til nødhjelp i Midtøsten.
Vi oppfordrer bedrifter til å gi av sitt overskudd til å drive et storkjøkken i Afrin.
Vi ber om hjelp fra dere, til å hjelpe mennesker i nød i Syria.

Med vennlig hilsen

Anne Sofie A. Elgseter
Daglig leder