For skoler

Skoleprosjekter

Du er her: Hjem | Støtt oss

For skoler

Her finner du materiell som din skole eller klasse kan benytte til å lære elevene om ulike tema innenfor faget samfunnskunnskap. Man kan bruke disse midlene til å undervise om verdenserklæringen om menneskerettigheter, rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, barnekonvensjonen, likeverd ol.

Vi ønsker også at disse ressursene skal bidra til at dine elever blir aktive aktører i forhold til disse spørsmålene, at de skal lære at deres innsats kan endre livet til et barn eller ungdom i et annet land som har blitt utsatt for konflikt eller undertrykkelse. Vi ønsker at elevene skal bli bevisst sin rolle og sitt ansvar i verdenssamfunnet.

For mer informasjon om undervisningsopplegg, ta kontakt med Hanne Kvåle (hanne.kvale@partners.ngo).

Last ned Verdenserklæringen om menneskerettigheter her (pdf).

Last ned FNs konvensjon om barnets rettigheter (pdf).

 

Vårt mål er:

At barn og unge i Norge har kunnskap om FNs menneskerettighets- erklæring, barnekonvensjonen, og at de skal vite hvordan tap av rettigheter og fattigdom påvirker barns liv i land preget av konflikt

At de blir oppmerksom på at de har makt til å forandre et annet menneskes liv til det bedre, ved å gi av sin tid og sitt engasjement hjemme i Norge.

Kompetansemål

Kompetansemål i samfunnskunnskap (10. trinn):

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskeretts- erklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

Kompetansemål i samfunnskunnskap (Vg1/Vg2):

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere.

Utdrag fra kompetansemålene i læreplan Samfunnskunnskap – fellesfag 2020 (pdf)

 

Undervisningsopplegg

Din skole kan velge et av våre fokusprosjekter som case, slik at elevene lærer mer om menneskerettigheter:

 • Elevene får i oppgave å identifisere hvilke menneskerettigheter som er aktuelle for det konkrete fokusprosjektet.
 • Elevene skal gjøre søk i ulike kilder for å lære mer om fokusprosjektet og FN sin rolle i forhold til fokusprosjektet.
 • Elever i barneskolen kan jobbe med fokusprosjektet i forhold til Barnekonvensjonen.
 • Elevene kan lage en presentasjon om fokusprosjektet og ha en fremføring omkring dette. De kan produsere bildefremvisning, postere, filmer eller lignende.

En annen vinkling på elevarbeid, er å fokusere på elevenes egne refleksjoner om hvordan det hadde vært å være en av ungdommene som fokusprosjektet handler om.

 • «Hvilke muligheter hadde jeg hatt, dersom jeg vokste opp som en Rohingya?»
 • «Hvilke muligheter og utfordringer hadde jeg hatt, dersom jeg vokste opp i Myanmar i en landsby uten en skole?»
 • «Hva hadde det betydd for min helse, og jeg ikke hadde hatt tilstrekkelig og næringsrik mat å spise?»

En representant fra Partners Norge kan komme til skoler som velger å samarbeide med oss, for å holde et foredrag for elevene om valgt fokusprosjekt, menneskerettigheter, solidaritet og Partners sitt arbeid. 

Flere steder i Norge bor det flyktninger fra Sør-øst Asia og Midtøsten. Det gir god læring og refleksjon for elevene om disse inviteres til skolen for å fortelle om sine opplevelser.

Elevene bør gjennomføre et innsamlingstiltak, en konkret handling av solidaritet, med de menneskene som fokusprosjektet omhandler.

Skolen vil, når innsamlede midler er overført til prosjektet, få en rapport om hvordan midlene er blitt benyttet.


Forslag til linjespesifikke innsamlingstiltak i videregående skole: 

 • Mat og restaurantfag:
  Gjennomføre en veldedighetsmiddag med mat fra Midtøsten eller Sør-øst Asia.
 • Idrettsfag:
  Gjennomføre et Solidaritetsløp, og be venner og familie om å sponse pr. runde el.
 • Musikk, dans og drama:
  Sette opp en forestilling, invitere lokalbefolkningen og ta inngangspenger.
 • Service og samferdsel:
  Samle inn retro klær og sko, og sette opp en pop-up butikk med Sceond Hand shopping.
 • Bygg og anleggsteknikk:
  Lage fuglekasser eller lignende, og selge disse.

 

For mer informasjon om undervisningsopplegg, ta kontakt med Hanne Kvåle (hanne.kvale@partners.ngo).

 

Fokusprosjekter

NØDHJELP TIL MYANMAR

Kuppet i Myanmar er et skuffende tilbakeslag for en nasjon med en
langsom og tøff kamp for demokrati etter flere tiår med et under-
trykkende militærstyre. Partners bekymring er, som alltid, innvirkningen på samfunnene vi arbeider med. Og spesielt innvirkningen på barna og deres familier som lever med langtidsvirkningene av et undertrykkende regime.

Last ned prosjektbeskrivelse

 

NØDHJELP TIL ROHINGYA-FOLKET

Rohingya er en statsløs, primært muslimsk minoritetsgruppe som har blitt utsatt for systematisk forfølgelse og alvorlige menneskerettighetsbrudd av Myanmar-myndighetene i flere tiår. Økende vold i september 2017 tvang en ytterligere 700.000 Rohingya til å flykte til Bangladesh, der de siden har vært i verdens største flyktningleir.

Last ned prosjektbeskrivelse.

 

BÆREKRAFTIGE SKOLER

Vi investerer i hele lokalsamfunn, gjennom å tilby muligheten til selv å skaffe inntekter som driver skolen for barna. Vi tilbyr utdanning og styrker sikkerhetsnettet som hindrer at barn utsettes for menneskehandel.

Last ned prosjektbeskrivelse.

 

 

NØDHJELP I MIDTØSTEN

Partners begynte høsten 2016 et samarbeid med lokale organisasjoner i Midtøsten for å sende livreddende nødhjelp til grupper som ikke blir nådd av annen hjelp. På grunn av konfliktenes art, ustabiliteten i områdene og faren som COVID-19 utgjør, er det svært vanskelig å nå fram til de fordrevne menneskene i enkelte områder.

Last ned prosjektbeskrivelse.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere.

Kompetansemål i samfunnsfag (Vg1/Vg2)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskeretts- erklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

Kompetansemål i samfunnsfag (10. trinn)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen. 

Kompetansemål i samfunnsfag (10. trinn)

Postadresse:

Partners Norge
Postboks 31
7601 Levanger
Org.nr. 984858973

Kontaktinformasjon:

E-post: info@partnersnorge.no
Tlf. +47 93 80 22 32
Gavekonto: 1503.23.62483

Se engelsk nettside for
Partners Relief & Development

Visjon:

Frie, fullverdige liv for barn som er offer for konflikt og undertrykkelse.