UiS Bistand er en humanitær studentorganisasjon for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og er nøytral i politiske spørsmål og spørsmål knyttet til livssyn. 40 kroner av semesteravgiften går til et prosjekt som vedtas av Studentparlamentet ved universitetet.

UiS Bistand fremmer forslag om hvilke internasjonale humanitære organisasjoner som skal motta fra semesteravgiften. Dette kan være en eller flere organisasjoner. UiS Bistand jobber og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS, gjennom å formidle kunnskap rundt internasjonalt humanitært arbeid.

 

Partners ble høsten 2021 valgt som mottaker av bistandsmidler

For 2021 valgte UiS Bistand å foreslå Stiftelsen Partners som mottaker av bistandsmidlene samlet inn gjennom semesteravgiften. Midlene skal gå til å hjelpe ungdommer fra delstaten Karen til å bli kvalifisert til høyere utdanning.

http://www.stavangerstudent.no/uisbistand/

Med støtten fra Universitetet i Stavanger og UiS Bistand kan utdanningsnivået for etniske minoriteter heves, og skape en positiv bærekraftig utvikling for etniske minoriteter i Myanmar.

 

GED – kvalifisering til høyere utdanning

For etniske minoriteter i Myanmar, er tilgang på skole og utdanning en stor utfordring. Lokalsamfunnene i de etniske minoritetene arbeider for å gi barna skolegang til og med videregående skole. Men det er svært få barn som har anledning til å fullføre videregående skole.

Skolene som lokalsamfunnene i de etniske minoritetene driver, er ikke godkjent i Myanmar. Derfor må ungdommer fullføre et kvalifiseringsprogram (GED-programmet), for å kvalifisere seg til høyere utdanning. Svært få har mulighet eller midler til å gjøre dette. Derfor finansierer Partners dette for ungdommer fra delstaten Karen.

Partners samarbeider med lokale organisasjoner om GED-programmet. GED-programmet tar sikte på å oppmuntre og forberede studenter fra delstaten Karen og flyktningleirer langs grenseområdet Thai-Myanmar til å ta en GED-eksamen. Ved å ta GED-eksamen kan de kvalifisere seg til universitets- eller høyskoleutdanning.

Programmet er 2-årig og har som mål at 25 studenter skal bestå GED-eksamen i hvert kull. Første kull er planlagt å gjennomføre eksamen innen utgangen av 2021. Gjennom dette programmet finansierer Partners følgende:
• Utdanningsmulighet • Økonomisk støtte til mat, hygienepakker, førstehjelp og husly • Læringsmateriell, lærere • Stipend for lokale lærere

 

Bakgrunn for prosjektet

Politiske, sosiale og økonomiske vanskeligheter gjennom flere tiår har ført til stor fattigdom og lite sosial framgang i flere delstater i Myanmar. I noen områder har så få som 4 % barn i skolepliktig alder mulighet til å gå på skole. Hovedårsaken til dette er at samfunn ikke har penger til å støtte sine lokale lærere.

Lærerne får ofte ikke betalt for jobben de gjør fordi hverken foreldre eller landsbyen har økonomi til å gi lærerne lønn. Lærerne må derfor enten finne andre jobber, eller ta deltidsjobber i tillegg til undervisningen. Regjeringen i Myanmar har et utdanningssystem som gir svært liten støtte til etniske minoriteter for å utvikle utdannelsen. For å fylle gapet har Karen Education and Cultural Development (KECD) sammen med lokalsamfunnene satt i gang prosjekter for å skaffe undervisnings- og læringsmateriell, kostnader for skolebygging og lønn for lærere.

Selv om KECD har jobbet hardt for å tilby komplette læreplaner og utdanning for Karen-barn, er utdanningssystemet deres ennå ikke nasjonalt anerkjent. Partners støtter flere av disse skoleprosjektene. Å få tilgang til universiteter i Myanmar eller andre land, med bare et vitnemål som er anerkjent i delstaten Karen, er langt utenfor rekkevidde. Studentene behøver mer dokumentasjon på at de er kvalifisert. Gjennom GED vil studenter få en unik mulighet til høyere utdanning.