Siden Partners ble stiftet i 1994 har vi hatt flere prosjekter inn i forskjellige delstater i Myanmar. Mens media nå dekker opptøyene som foregår i de større byene i landet knyttet til kuppet, blir ikke de pågående kampene som foregår i de rurale områdene i Myanmar fremhevet på samme måte. Det er viktig for oss å informere om hva som skjer i hele Myanmar og spesielt i de delstatene hvor vi har flere prosjekter og driver arbeid.

 

Delstaten Rakhine (Rohingya)


Siden 2012 har vi arbeidet med å hjelpe rohingya som lever som internt fordrevne flyktninger i sitt eget hjemland i delstaten Rakhine i Myanmar. I forrige uke distribuerte vårt team i delstaten Rakhine 84 sekker med 50 kilo ris i hver sekk til familier som bor i nærheten av byen Sittwe. Det blir til sammen 4200 kilo ris! På grunn av den økte militære tilstedeværelsen i samtlige områder i landet siden kuppet, må disse familiene passere flere kontrollpunkter for å komme seg til et marked eller en annen nærliggende landsby for å handle mat. Risikoen for trakassering, tunge bompenger eller inndragning av varer har skapt frykt og en veldig vanskelig situasjon for dem. Partners er der nå når de trenger det mest.

 

Delstaten Shan

I et område der det har vært flere komplekse konflikter mellom flere grupper før kuppet, har nå militæret i Myanmar og to andre opposisjonsgrupper nylig brutt ut i flere kamper. Disse kampene har forårsaket at rundt 1000 mennesker har blitt drevet på flukt fra hjemmene sine i Kyaukme-området i delstaten Shan. To mennesker er rapportert drept og to har blitt skadd under bombeangrep mot landsbyene deres. Flere av disse familiene som er drevet på flukt bor nå i et buddhistisk kloster, hvor en av våre lokale samarbeidspartnere har stilt opp for å distribuere mat og andre nødvendigheter til dem. Vi har med det klart å hjelpe alle disse menneskene. Vi jobber nå med å få hjelp ut til ytterligere 3000 mennesker på to andre steder i delstaten som også skal ha blitt fordrevet av disse kampene.

 

Delstaten Kachin

Siden våpenhvilen mellom Kachins uavhengighetsarmé og militæret i Myanmar opphørte i juni 2011, har det vært pågående kamper som har ført til at titusenvis av mennesker har blitt drevet på flukt fra hjemmene sine også her. Vi har vært tilstede i delstaten for å hjelpe mange av disse menneskene siden da. Flere flyktet over grensen til nabolandet Kina, men ble i august 2012 tvunget til å returnere til Myanmar selv om det fortsatt pågikk tunge kamper i delstaten. Siden da har mange levd som internt fordrevne i egen delstat uten muligheter til å etablere seg og slå røtter over en lengre periode. Denne konflikten har pågått i rykk og napp i årevis og dette nye militærkuppet er absolutt ikke ansett som å bevege seg i riktig retning for menneskene i delstaten Kachin.

En av våre medarbeidere i delstaten sa i forrige uke: «Vi hører lyden av artilleri hver dag. Hæren i Myanmar flyr bombefly over oss og angriper Kachin nå. De internt fordrevne leirene er i full beredskap og prøver å forberede seg på at hva som helst kan skje. Der jeg er er det foreløpig fortsatt trygt, men jeg er ikke sikker på hva som vil skje videre. Alle menneskene her er blitt bedt om å grave bunkere og søke ly.»

Det er nå rapportert om kamper som utspiller seg i nærheten av flere flyktningleirer i delstaten hvor vi har hatt prosjekter gående siden 2012. Vi jobber med å få inn støtte til menneskene som befinner seg på flukt fra disse kampene.

 

Delstaten Karen

I delstaten Karen har det siden januar 1949 pågått en av verdens lengste borgerkriger. Konflikten omhandler at nasjonalister fra delstaten ønsker å frigjøre seg fra Myanmar og gjøre delstaten til en selvstendig stat. Konflikten har ført til at flere hundre tusen sivile har blitt drevet på flukt. Mange er igjen i delstaten, mens rundt 200.000 Karen befinner seg i forskjellige flyktningleirer på thailandsk side av grensen.

Det har i de siste ukene vært en rekke omtaler i flere medier, samt i våre sosiale mediekanaler om flere luftangrep som militæret i Myanmar har utført i delstaten Karen. Blant disse har det falt bomber på Day Pu Noh ungdomsskole hvor vi har et bærekraftig skoleprosjekt. Prosjektet har gitt samfunnet midler til å starte en felleseid virksomhet for å støtte skolen deres. Her går det til sammen 663 studenter og skolen har 32 lærere. Skolen har blitt totalt ødelagt og menneskene har måtte flykte ut i jungelen for å unngå å bli truffet av tungt artilleri fra hæren.

Det rapporteres om skyting og bombing flere steder i delstaten og det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alt som skjer der nå. Det er vanskelig å få inn hjelp da de fleste veier har blitt ødelagt eller blitt sperret og patruljert av militæret. Vi har også fått inn rapporter om at gutter og menn velger å sove ute i jungelen i frykt for å bli tatt av militæret i løpet av natten og rekruttert til tvangsarbeid. Tilgangen til helsetjenester har blitt sterkt redusert fordi flere klinikker har blitt stengt av militæret. Flere helsearbeiderne tør ikke gå på jobb i frykt for å bli angrepet. Likevel har vi klart å levere livsviktige nødhjelps forsyninger til flere områder i jungelen hvor det befinner seg flyktninger langs grensen til Thailand.

Myanmar er et komplisert land med en lang og voldelig historie bak seg. At disse kampene nå utspiller seg på nytt over hele landet stikker ekstra dypt i hjertene våre. Vi gjør alt vi kan for å skaffe oss oversikt i alle områdene vi arbeider inn i. Vi jobber også med å få ut informasjon om det som skjer, samt distribuere livsviktige midler til de menneskene som befinner seg i en svært sårbar situasjon nok en gang.