I januar utstedte FNs internasjonale domstol en foreløpig avgjørelse som påla Myanmar å iverksette tiltak for å forhindre folkemord mot Rohingya-folket.

BBC melder at «Panelet med 17 dommere ved FNs internasjonale domstol torsdag stemte enstemmig for å beordre Myanmar til å «treffe alle tiltak i sin makt» for å forhindre folkemord, noe de sa at Rohingya forble i alvorlig fare for. Dette inkluderer forebygging av drap og «forårsake alvorlig kroppslig eller psykisk skade» for medlemmene i folkegruppen, samt å bevare bevis for mulig folkemord som allerede har skjedd.
Tiltakene som er pålagt av Den internasjonale domstolen (ICJ) er bindende og kan ikke ankes. ICJ har imidlertid ingen måte å håndheve dem på.»

Vår grunnlegger og president, Steve Gumaer, snakket med The Globe Post om kjennelsen:

På den ene siden sier det foreløpige tiltaket det er veldig sannsynlig at de er skyldige, bare at de har gjort disse midlertidige tiltakene. Og det er oppmuntrende for Rohingya og for det internasjonale menneskerettighetssamfunnet, vår organisasjon inkludert. Men det er ikke den endelige dommen for folkemord. Det er bare foreløpige tiltak for å påvirke det internasjonale samfunnet og Myanmar for å beskytte disse menneskene.

Vi takker Den internasjonale domstolen for den historiske kjennelsen om å innføre viktige midlertidige tiltak mot regjeringen i Myanmar. Lidelsene som Rohingya-samfunnet fortsetter å mot utsatt for av Myanmar-regjeringens og militæret er enorme, og disse tiltakene er et viktig skritt for å synliggjøre deres lidelser.

Vi ber regjeringen og militæret i Myanmar om å handle raskt for å overholde Den internasjonale domstolen sin kjennelse. Vi ber også det internasjonale samfunnet om å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Myanmar fullt ut overholder kjennelsen.

Vi uttrykker også vår dype takknemlighet for Gambia og medlemmene i Organisasjonen for islamsk samarbeid for dets ledelse når de søker rettferdighet for Rohingya-folket.

Og inntil Rohingya er trygge og frie, vil Partners fortsette å støtte og hjelpe de mest utsatte gruppene blant dem.